Table of Contents

 

SUAUGUSIŲ DARBINGO AMŽIAUS LIETUVOS GYVENTOJŲ MITYBOS ŽINIOS IR COVID-19 PANDEMIJOS POVEIKIS MAISTO PASIRINKIMUI

Rokas Arlauskas, Donatas Austys, Rimantas Stukas

PDF
5-9
DARBDAVIŲ POŽIŪRIS Į NEGALIĄ TURINČIUS ASMENIS IR GALIMYBĖS JUOS ĮDARBINTI

Ausma Sprudzanaitė, Justina Tylaitė, Donatas Austys

PDF
10-15
KLIŪČIŲ, TRUKDANČIŲ PSICHOSOCIALINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ SOCIALINIAM ĮSITRAUKIMUI, TYRIMAS

Ausma Sprudzanaitė, Aleksandra Livšic, Donatas Austys

PDF
16-22
DRAMOS TERAPIJA SENJORŲ KOGNITYVINĖMS FUNKCIJOMS IR EMOCINEI SVEIKATAI

Laimutė Samsonienė, Saulė Gotbergė, Violeta Rimkevičienė

PDF
23-29
TĖVŲ NUOMONĖ APIE JŲ IR JŲ VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO INFORMACIJOS POREIKĮ

Rūta Maceinaitė-Žandarė, Genė Šurkienė, Rita Sketerskienė

PDF
30-35
SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ GRIUVIMO VALDYMAS IR INTERVENCIJOS: 2022 PASAULINĖS GAIRĖS

Asta Mastavičiūtė, Dorė Orentaitė, Ernesta Bernatonytė, Eglė Sadauskaitė-Pėlikienė

PDF
36-45
PSICHOSOCIALINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ GALIMYBĖS PAILSĖTI SOCIALINIAI IR DEMOGRAFINIAI NETOLYGUMAI 2016 IR 2019 METAIS

Ausma Sprudzanaitė, Viltė Jonynaitė, Robertas Basijokas, Salvinija Bendikaitė, Marija Jakubauskienė, Alvydas Navickas, Donatas Austys

PDF
46-54
PACIENTŲ SVEIKATOS MOKYMO POREIKIS PRIĖMIMO – SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE

Rita Šmyt, Oksana Misiūnienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė

PDF
55-61
VILNIAUS MEDIKŲ KREPŠINIO KOMANDOS NARIŲ ANTROPOMETRIKOS, FIZINIŲ SAVYBIŲ IR TRAUMŲ RIZIKOS ĮVERTINIMAS

Martynas Normantas, Raimundas Venskaitis

PDF
62-67
MOTINŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO SĄSAJOS SU JŲ EMOCINE SAVIJAUTA, KŪDIKIO AUGINIMO NUOSTATOMIS BEI KŪDIKIO ELGESIO SUNKUMAIS

Alma Gaupšienė, Ingrida Pilypienė, Alina Liepinaitienė, Rasa Stundžienė, Rimantas Stukas, Natalja Istomina

PDF
68-74
PACIENTŲ, SERGANČIŲ ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS, INFORMACIJOS POREIKIAI

Brigita Stankevičienė, Alma Gaupšienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė

PDF
75-82
I TIPO CUKRINIO DIABETO LIGOS VALDYMAS: VAIKŲ PATIRČIŲ ANALIZĖ

Indrė Čergelytė-Podgrušienė, Vida Gudžinskienė

PDF
83-87
STUDENTŲ FIZINIO AKTYVUMO POVEIKIS EMOCINEI BŪSENAI

Kristina Leontjeva, Aldona Mikaliūkštienė

PDF
88-93
MELODY IN MEDICINE: CAN MUSIC ELEVATE EACH STAGE OF SURGERY?

Marta Balnytė, Lina Gedrimė

PDF
94-98
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PSICHOSOCIALINĖS MOKYMOSI APLINKOS SĄSAJOS SU STUDENTŲ SVEIKATA, STRESU IR EMOCINE GEROVE

Skirmantė Bendžiūtė, Jelena Stanislavovienė

PDF
99-104
STIGMATIZACIJOS ĮTAKA VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ PSICHIKOS SVEIKATAI

Indrė Krivickaitė, Margarita Poškutė

PDF
105-110
DEPRESIJA SERGANČIŲ ASMENŲ DĖMESIO KONCENTRACIJOS, SAVIRAIŠKOS IR SAVIGARBOS KAITA TAIKANT DRAMOS TERAPIJĄ AMBULATORINĖS REABILITACIJOS LAIKOTARPIU

Laimutė Samsonienė, Rimantė Markauskienė, Violeta Rimkevičienė

PDF
111-117
TARPKULTŪRINIO BENDRAVIMO KOMPETENCIJOS VERTINIMO SKALĖ BEI JOS PAGRĮSTUMAS IR PATIKIMUMAS

Rita Urbanavičė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Donatas Austys, Natalja Istomina

PDF
118-123
VEIKSNIAI, LEMIANTYS KARTOTINĘ GERIATRINIŲ PACIENTŲ HOSPITALIZACIJĄ: GERIATRINIŲ PACIENTŲ PATIRTIS

Renata Giliun, Veronika Bičiušienė, Jelena Kutkauskienė, Natalja Istomina

PDF
124-129
SLAUGYTOJŲ GYVYBINGUMĄ VEIKIANTYS PSICHOLOGINIAI, FIZIOLOGINIAI IR SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Justina Vasarytė, Stanislav Sabaliauskas, Rima Rozenbergaitė

PDF
130-134
ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SLAUGYTOJŲ PROFESINIS PERDEGIMAS

Rita Urbanavičė, Alina Zaiko

PDF
135-142
KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARDS PAIN AMONG NURSES

Masroor Ahmad Qamar, Evanthia Sakellari, Natalja Istomina

PDF
143-148
ASMENŲ, JAUČIANČIŲ LĖTINĮ KAKLO SKAUSMĄ, KAKLO FUNKCINIO PAJĖGUMO IR KVĖPAVIMO FUNKCIJOS SĄSAJOS

Ieva Morač, Ieva Eglė Jamontaitė, Ligita Aučynienė

PDF
149-152
TELEREABILITACIJOS EFEKTYVUMAS SKAUSMUI, GYVENIMO KOKYBEI IR NEGALIAI ESANT KAULŲ-RAUMENŲ SISTEMOS SUTRIKIMAMS

Julija Bukavinaitė, Inga Muntianaitė, Jurga Indriūnienė

PDF
153-158
TRUMPAREGYSTĖS PROGRESAVIMO KONTROLĖ MAŽOS KONCENTRACIJOS ATROPINO AKIŲ LAŠAIS

Eglė Drukteinienė, Eglė Danielienė, Loreta Šveikauskienė, Saulius Galgauskas

PDF
159-166
BOBATH METODO EFEKTYVUMAS CEREBRINIU PARALYŽIUMI SERGANČIŲ VAIKŲ BENDROSIOS MOTORIKOS FUNKCIJOMS

Viktorija Sytnikova, Aurelija Šidlauskienė, Gabriela Subotovič, Tomas Aukštikalnis, Juozas Raistenskis

PDF
167-173
SARS-COV-2 DIAGNOSTIKOS AŠAROSE GALIMYBĖS

Ieva Ruzgytė, Saulius Galgauskas

PDF
174-179
KŪDIKIŲ DISPLAZIJOS GYDYMO BŪDAI

Indrė Šverčiauskaitė, Lina Budrienė, Tomas Aukštikalnis

PDF
180-188
OKULOKARDIALINIS REFLEKSAS IR JO SVARBA

Augustė Kručaitė, Saulius Galgauskas

PDF
189-191
DIALIZUOJAMŲ PACIENTŲ PATIRTYS LAIKANTIS MITYBOS PRINCIPŲ

Dalia Šimeliūnaitė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Arnomedas Galdikas

PDF
192-199
SERGANČIŲJŲ MIGRENA LIGOS SUVOKIMAS IR GYVENIMO KOKYBĖ

Simona Pociūtė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Jūratė Gimžauskienė, Jelena Kutkauskienė

PDF
200-205
KARLO GUSTAVO JUNGO ANALITINĖS PSICHOLOGIJOS DISKURSAS IR INDIVIDO PSICHINĖ SVEIKATA

Oresta Katakinienė-Rėgalaitė, Natalja Istomina

PDF
206-215