Ieva Morač, Ieva Eglė Jamontaitė, Ligita Aučynienė

Abstract

Tyrimo tikslas − nustatyti kvėpavimo funkcijos ir ka­klo funkcinio pajėgumo sąsajas asmenims, jaučiantiems lėtinį kaklo skausmą. Tyrime dalyvavo 31 asmuo, jaučian­tis lėtinį kaklo skausmą bei atitinkantis įtraukimo į tyrimą kriterijus. Tiriamųjų būklė buvo vertinta vieną kartą raštu atsakant į pateiktą anketą bei atliktas fizinis kaklo funkci­nio pajėgumo ir kvėpavimo funkcijos vertinimas taikant kaklo negalios indekso klausimyną, goniometriją, kranio­vertebralinio kampo matavimą, manualinį raumenų jėgos testavimą, kraniocervikalinio lenkimo testą, spirometriją, nustatant kvėpavimo tipą. Tyrimo metu nustatyta statistiškai reikšminga (p<0,05) koreliacija tarp skausmo intensyvumo ir FVC (r=-0,536), skausmo trukmės ir FEV1 (r=-0,468), FVC (r=-0,364), FEV1/FVC (r=-0,463), giliųjų kaklą lenkiančiųjų raumenų funkcijos ir PEF (r=-0,459), kaklo negalios indekso ir FEV1 (r=-0,440), FVC (r=-0,550), kaklo lenkimo ampli­tudės ir kvėpavimo dažnio (r=-0,395), tiesimo amplitudės ir FEV1/FVC (r=0,362), kvėpavimo dažnio (r=-0,365), šo­ninio lenkimo į dešinę amplitudės ir FEV1 (r=0,395), FVC (r=0,4335), kaklą lenkiančių į kairę pusę raumenų jėgos ir FEV1 (r=0,438), FVC (r=0,449), kaklą sukančių į kairę pusę raumenų jėgos ir kvėpavimo dažnio (r=0,506).

Keyword(s): lėtinis kaklo skausmas, kvėpavimo funkcija, kaklo funkcinis pajėgumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.071
Full Text: PDF

Back