Indrė Šverčiauskaitė, Lina Budrienė, Tomas Aukštikalnis

Abstract

Viena dažniausiai pasitaikančių vaikų ortopedinių pa­tologijų yra klubo vystymosi displazija (KVD), tačiau jos etiologija nėra iki galo suprasta. Klubo vystymosi displazijai galima taikyti įvairius gydymo metodus. Jų parinkimas itin svarbus atsižvelgiant į sergančiojo pažei­dimo laipsnį, laiką, kaip greitai liga buvo diagnozuota, bei vaiko amžių. Vaikams, turintiems KVD, pagrindi­niai gydymo būdai yra chirurginis, konservatyvusis ir profilaktinis.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti kūdikių displazijos konser­vatyviojo ir chirurginio gydymo metodus bei jų efekty­vumą klubų funkcinei būklei.

Tyrimo metodai. Atlikta mokslinės literatūros analizė, naudojant PubMed ir EBSCO duomenų bazes.

Rezultatai ir išvados. Kūdikių vystymosi displazija yra dažniausiai pasireiškianti ortopedinė patologija. Serga­mumas 1−20 1000 kūdikių. Laiku negydoma displazija gali sukelti struktūrinius klubo sąnario pokyčius, o su­augusiesiems − atramos, judėjimo funkcijų sutrikimus. Klubo vystymosi patologija gali būti gydoma konser­vatyviojo ir chirurginio gydymo metodais. Pavlik diržai išlieka populiariausia ortopedine KVD gydymo prie­mone, o kartu su kineziterapija padeda sumažinti avas­kulinės nekrozės ir šlaunikaulio nervo paralyžiaus ri­ziką. Ankstyvoji kineziterapija turi neabejotiną poveikį kūdikių stambiajai motorikai ir gali 50 proc. sutrumpinti gydymo laiką.

Keyword(s): kūdikių klubų vystymosi displazija, KVD, kineziterapija, ortopedinės priemonės.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.076
Full Text: PDF

Back