Eglė Drukteinienė, Eglė Danielienė, Loreta Šveikauskienė, Saulius Galgauskas

Abstract

Trumparegystę nustatant vis jaunesnio amžiaus pacien­tams, didėja didelės trumparegystės rizika ateityje. Vie­nas iš trumparegystės progresavimo lėtinimo būdų yra mažos koncentracijos atropino akių lašai. Tyrimo tikslas − apžvelgti 2018-2023 metų klinikinius, randomizuotus tyrimus apie mažos koncentracijos atropino lašų poveikį ir efektyvumą, kontroliuojant trumparegystės progresa­vimą. Rezultatai ir išvados. Mažos koncentracijos atro­pino akių lašai (0,01%, 0,025%, 0,05%) lėtina trumpa­regystės progresavimą vaikams. Efektyvumas priklauso nuo koncentracijos. Mažos koncentracijos atropino akių lašų naudojimas galimas vaikams, kurių didelė trumpa­regystės rizika (premiopija).

Keyword(s): trumparegystė, miopija, progresavimas, kontrolė, atropinas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.073
Full Text: PDF

Back