Kristina Leontjeva, Aldona Mikaliūkštienė

Abstract

Fizinis aktyvumas yra viena svarbiausių žmogaus fizinės, socialinės ir emocinės gerovės sąlygų. Aukštųjų mokyklų studentai laikomi pažeidžiama grupe dėl rizikos veiksnių, susijusių su mažu fiziniu aktyvumu, kurį lemia sėdimas gyvenimo būdas ir antsvoris, susijęs su nesveika ir nesu­balansuota mityba. Tyrimų duomenimis, jauni asmenys patiria didžiausią stresą. Tai lemia įvairūs socialiniai ir ekonominiai veiksniai, tokie kaip studijos, šeiminio gy­venimo pradžia, darbo paieškos ir pastangos įsitvirtinti visuomenėje. Pasaulio sveikatos organizacijos duome­nimis, pakankamas fizinis aktyvumas mažina riziką su­sirgti neužkrečiamosiomis ligomis, turi teigiamą įtaką psichinei sveikatai, padeda įveikti stresą, emocinį nuo­vargį bei mažina depresijos atsiradimo riziką. Siekiant užtikrinti gerą studentų sveikatos ir gyvenimo kokybę, yra tikslinga tirti, kaip studentų fizinio aktyvumo lygis veikia jų emocinę būseną.

Darbo tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą apie stu­dentų fizinio aktyvumo poveikį jų emocinei būsenai.

Metodai. Mokslinės literatūros paieška vykdyta PubMed, Web of Science, Cochrane duomenų bazėse ir speciali­zuotoje informacijos paieškos sistemoje Google Scholar. Į literatūros apžvalgą buvo įtraukti laisvai pasiekiami straipsniai, atvejų apžvalgos, atsitiktinių imčių kontro­liuojami tyrimai parašyti anglų ir lietuvių kalbomis, ati­tinkantys paieškos raktinius žodžius.

Tyrimo rezultatai. Duomenų apdorojimui taikytas aprašo­mosios kokybinės turinio analizės metodas. Į literatūros apžvalgą buvo įtrauktas 41 straipsnis. Analizuojant moks­lines publikacijas išsiaiškinta, kad fizinis aktyvumas yra svarbus siekiant pagerinti bei palaikyti normalią emocinę būseną. Studentų emocinė būsena nėra gera − didžioji dalis jų skundžiasi nerimu ir padidėjusia emocine įtampa.

Išvados. Atliktos literatūros apžvalga atskleidė studentų, kurių dauguma pranešė apie nerimo jausmą ir padidė­jusią emocinę įtampą, pagrindinę problemą, pabrėžiant esminį fizinio aktyvumo vaidmenį, sprendžiant šiuos emocinius iššūkius.

Keyword(s): studentai, fizinis aktyvumas, emocinė gerovė, sveikata, gyvensena, įvertinimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.061
Full Text: PDF

Back