Turinys

ŠIAURIETIŠKO ĖJIMO POVEIKIS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ GYVENIMO KOKYBEI
Giedrė Adomavičienė
PDF
5-11
KAUNO KOLEGIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO I IR II KURSŲ STUDENTŲ MITYBOS ĮPROČIŲ SĄSAJOS SU KRAUJO MORFOLOGINIAIS PAKITIMAIS
Jolita Kirvaitienė
PDF
12-17
VERTYBIŲ REFLEKSIJA KAIP PRASMINGO GYVENIMO PAIEŠKOS METODAS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE
Dalia Verbylė
PDF
18-25
SAVANORIŠKOS SOCIALINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE
Ovidijus Grincevičius
PDF
26-31
DRAMOS TERAPIJOS METODŲ TAIKYMAS SOCIALINIAME DARBE SU LAIKINOS GLOBOS NAMUOSE GYVENANČIOMIS MOTINOMIS
Ilona Skridlaitė
PDF
32-37
MOTERYS IR KARDIOVASKULINĖS LIGOS
Pranas Šerpytis
PDF
38-43
Visuomenės sveikatos ir architektūros savasties aspektai
Inga Genytė
PDF
44-47
ŽMOGAUS APŠVITOS DĖL GAMTINĖS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ANTROPOGENINIŲ POKYČIŲ KURŠIŲ NERIJOJE ĮVERTINIMAS
Milda Pečiulienė
PDF
48-50
KURŠIŲ NERIJOS VALGOMŲJŲ GRYBŲ IR UOGŲ RADIACINĖS TARŠOS 137Cs VERTINIMAS
Rasa Morkūnienė
PDF
51-53
Profesinių ligų ekonominių ir socialinių pasekmių analizė statybos sektoriuje 2005-2010 m.
Ritoldas Šukys
PDF
54-59
PRIEŠGAISRINIŲ DANGŲ, SKIRTŲ PLIENINIŲ IR MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ APSAUGAI NUO UGNIES NUODINGŲ DŪMŲ SUSIDARYMO, TYRIMAI
Mindaugas Grigonis
PDF
60-65
Lietuvos farmacijos specialistų veiksmai nustačius netikslumus receptuose
Jonas Grincevičius
PDF
66-69
PACIENTO IEŠKOMA SVEIKATOS INFORMACIJA INTERNETE, POŽIŪRIS Į JĄ IR BANDYMAS PRITAIKYTI
Giedrė Kuncaitė
PDF
70-73
RYŠYS TARP IX KLASIŲ BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ FIZINIO AKTYVUMO, VALGYMO SUTRIKIMŲ RIZIKOS IR POŽIŪRIO Į MANKŠTINIMOSI ELGSENĄ MAŽINANT SVORĮ
Simona Pajaujienė
PDF
74-80
BALTIJOS JŪROS LIETUVOS PRIEKRANTĖS VANDENS TARŠA 137Cs, 90Sr, 40K IR JŲ SĄLYGOJAMOS APŠVITOS DOZĖS
Asta Daunaravičienė
PDF
81-83
REFLEKTAVIMAS APIE GALIMAS PROBLEMAS ASMENIMS, SERGANTIEMS AIDS / UŽSIKRĖTUSIEMS ŽIV ŠVIETIMO SEKTORIUJE: BAIMĖS, REIKALAVIMAI, POREIKIAI IR FAKTORIAI
Vilma Žydžiūnaitė
PDF
84-92
VYRŲ IR MOTERŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ODONTOLOGIJOJE VERTINIMAS. STUDENTŲ POŽIŪRIS
Daiva Aškinytė
PDF
93-97
PACIENTŲ, OPERUOTŲ DĖL INFEKCINIO ENDOKARDITO, LIGOS ETIOLOGINIAI, EPIDEMIOLOGINIAI, KLINIKINIAI, MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI IR JŲ ĮTAKA MIRŠTAMUMUI
Pranas Šerpytis
PDF
98-103
Klinikinių simptomų, Nespecifinių laboratorinių ir instrumentinių tyrimų reikšmė Miokarditų diagnostikoje ir prognozėje
Pranas Šerpytis
PDF
104-110
Ūminio Dekompensuoto Širdies Nepakankamumo, Atsparaus Diuretikams, Gydymas Nesiritidu: Klinikinis Atvejis
Pranas Šerpytis
PDF
111-116
Kontrapulsacijos intraaortinių balionėlių naudojimas kardiologijos intensyvios terapijos skyriuje
Pranas Šerpytis
PDF
117-121
TRUMPESNIS LAIKAS IKI REPERFUZINĖS TERAPIJOS YRA SUSIJĘS SU MAŽESNIU MIRTINGUMU
Pranas Šerpytis
PDF
122-124
Videoasistuojamosios mediastinoskopijos panaudojimas ir reikšmė nustatant skrandžio kardialinės dalies adenokarcinomos priešoperacinę stadiją: 2 klinikinių atvejų analizė
Tomas Poškus
PDF
125-130
Hormoninės kontracepcijos vartojimo įtaka pastojimui
Marija Rachlevičiūtė
PDF
131-134
SERGANČIŲJŲ SUNKIU LĖTINIU PERIODONTITU PADIDINTO JAUTRUMO DANTŲ PULPOS NERVINIŲ STRŪKTŪRŲ YPATUMAI
Inga Vaitkevičienė
PDF
135-138
Anestezijos ir pooperacinio paciento gydymo ypatumai sergant įgimta (Thomsen’o) miotonija: klinikinio atvejo aptarimas
Andrius Macas
PDF
139-142
Artimo infraraudoniesiems spinduliams diapazono spektroskopija – smegenų ir audinių oksigenacijos rodiklis
Alina Vilkė
PDF
143-151
POOPERACINIO SKAUSMO YPATUMAI PAGAL OPERACIJOS POBŪDĮ BEI SOCIODEMOGRAFINES PACIENTŲ GRUPIŲ CHARAKTERISTIKAS
Viktorija Piščalkienė
PDF
152-157
KAUNO KOLEGIJOS STUDENČIŲ PLANTOGRAFINIS PĖDŲ IŠTYRIMAS
Gražina Garbenienė
PDF
158-161
PACIENTŲ, PERSIRGUSIŲ GALVOS SMEGENŲ INSULTU, EISENOS LAVINIMO ĮTAKA PUSIAUSVYRAI
Brigita Zachovajevienė
PDF
162-165
Studentų praktinės veiklos ir bendravimo ypatumai dirbant su vaikais, turinčiais fizinę negalią
Milda Gintilienė
PDF
166-170
AKUŠERIŲ PASITENKINIMO DARBU POREIKIAI
Eglė Machtejevienė
PDF
171-175
Diabeto slaugytojų edukacinių kompetencijų tobulinimas. E. mokymo efektyvumo vertinimas
Vilma Rastenienė
PDF
176-181
PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE TAIKOMOS DAILĖS TERAPIJOS NAUDINGUMAS ASMENIMS, SERGANTIEMS ŠIZOFRENIJA
Ilona Kupčikienė
PDF
182-185
SVEIKATOS BŪKLĖS IR SAVARANKIŠKUMO POKYČIAI PATYRUS GALVOS SMEGENŲ TRAUMĄ: KLINIKINIO ATVEJO PRISTATYMAS
Evelina Lamsodienė
PDF
186-190
Slaugytojų nuomonė apie pacientų sveikatos mokymą ir savo žinių sveikatos klausimais vertinimą
Daiva Zagurskienė
PDF
191-195
PSICHOSOCIALINĖS APLINKOS IR MOKYMO TIKSLŲ PASIEKIMO SĄSAJOS PRAKTINIO MOKYMO VIETOJE
Ramutė Rimkienė
PDF
196-203
DARBO SANTYKIŲ SU NĖŠČIOMIS DARBUOTOJOMIS TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMOS
Aušra Tartilaitė
PDF
204-209