Jonas Grincevičius

Santrauka

Užsienio autorių moksliniai tyrimai atskleidžia, kad  farmacijos specialistai gali padėti užkirsti kelią nepageidaujamiems įvykiams, susijusiems su netikslumais receptuose, tačiau Lietuvoje trūksta tyrimų apie farmacijos specialistų pasirinktą veikimo būdą, nustačius netikslumus receptuose ir tų veiksmų sąsajas su įtakos turinčiais veiksniais. Tyrimo tikslas – atskleisti farmacijos specialistų, dirbančių visuomenės vaistinėse, veiksmus, nustačius netikslumus receptuose, ir veiksnius, turinčius įtakos farmacijos specialistų veiksmams Lietuvoje. Tyrimo metodai: kiekybinis tyrimas – farmacijos specialistų anketinė apklausa. Rezultatai: iškilus neaiškumams 73,8 proc. (95 proc. PI 69,2-78,4) farmacijos specialistų susisiekia su receptą išrašiusiu gydytoju. Darbo stažas, išsilavinimas, farmakoterapinės informacijos (būtent vaisto koncentracijos) vertinimas, vaistinės vadovybės politika farmacijos specialistų tobulinimosi klausimais ir šilti, kolegiški bendradarbių santykiai buvo susiję su farmacijos specialistų susisiekimu su gydytoju, nustačius netikslumus receptuose.  Išvados: Kas antras Lietuvoje farmacijos specialistas, nustatęs netikslumus receptuose, susisiekia su receptą išrašiusiu gydytoju;  farmacijos specialistų veiksmai yra susiję su demografinėmis ir asmeninėmis farmacijos specialisto charakteristikomis, bet ne su vaistinės geografine padėtimi.

Raktiniai žodžiai: Raktažodžiai: netikslumai receptuose, gydytojas, farmacijos specialistas.
DOI: 10.5200/138
Pilnas tekstasPDF

Atgal