Milda Gintilienė

Santrauka

Parengti šį straipsnį paskatino patirtis, įgyta asociacijos „Šviesuva“ vykdytame  projekte „Šviesuvos“ vaikų universitetas: švietėjiška ir sveikatinimo veikla su mokiniais, turinčiais  fizinę negalią“. Aptarsime Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto ergoterapijos ir kineziterapijos studentų praktinių įgūdžių ir bendravimo ypatumų tobulinimo galimybes, integruojant paslaugų teikimą socialiai pažeidžiamų žmonių grupėms studijų procese, kartu vykdant socialinę partnerystę ir sklaidą. Tiriamieji ergoterapijos ir kineziterapijos specialybės studentai partenystės pagrindu dalyvavo, t.y. kaip būsimi specialistai dirbo su vaikais, turinčiais fizinę negalią.
Projekto metu dirbdami su skirtingo amžiaus neįgaliais vaikais studentai galėjo ugdyti ir vertinti savo praktinius gebėjimus. Studentai realioje praktikoje susipažino su neįgaliais klientais, kurie labai skiriasi nuo įprastų klientų, įgavo patirties prisitaikyti ir dirbti nespecializuotomis sąlygomis, galėjo įvertinti profesinio bendravimo svarbą ir ypatumus, bendraujant su socialiai pažeidžiamų grupių jaunesnio amžiaus klientais. Kai kurių studentų nuomonė apie neįgalių žmonių poreikius atitiko dalies visuomenės nuostatas, ribojančias neįgalių asmenų gyvenimo kokybės gerinimą, siekiant padėti jiems integruotis į moksleivijos, studentijos bendruomenes, būti konkurencingiems darbo rinkoje. Studentai teigiamai vertino užsiėmimus, kuriuose galėjo pademonstruoti bei tobulinti praktinius ir bendravimo įgūdžius.

Raktiniai žodžiai: praktiniai potyriai, bendravimo potyriai, refleksija, negalią turintys asmenys.
DOI: 10.5200/158
Pilnas tekstasPDF

Atgal