Redakcija:

ZENONAS GLAVECKAS – direktorius, vyriausiasis redaktorius, tel. 261 25 29, 8 612 41252,

SKIRMANTA RADŽIUKYNIENĖ – redaktorė, tel. 8 682 49379,

RITA KASPERAVIČIENĖ – finansininkė, tel. 8 683 59875,

TAUTVYDAS TAVORAS – internetinė sklaida, tel. 8 674 65629.

Adresas: Justiniškių g. 16-308, LT 05100 Vil­nius.

El. paštas: sveikatosmokslai91@gmail.com