11-12 (III-IV GIMNAZIJOS) KLASIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMAS IR ALKOHOLIO VARTOJIMAS

Olga Ubartienė, Genė Šurkienė Abstract Sveikatos raštingumas – svarbi visuomenės sveikatos sritis. Nepakankamas sveikatos raštingumo lygis gali lemti paauglių žalingą elgesį, turintį neigiamos įtakos jų sveikatai, todėl svarbu plėtoti ir vertinti visuomenės sveikatos intervencijas, kurios galėtų skatinti geresnį paauglių ir jaunų žmonių sveikatos informacijos supratimą ir jos panaudojimą. Tyrimo tikslas – nustatyti 11-12 (III-IV gimnazijos)…

11-12 KLASIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMAS IR RŪKYMAS

Olga Ubartienė, Genė Šurkienė Abstract Sveikatos raštingumas – svarbi ir dar mažai tyrinėta visuomenės sveikatos sritis. Ribotas sveikatos raštingumas susijęs su blogesne sveikatos būkle ir didesnėmis sąnaudomis. Paauglystės laikotarpiu susiformavusi sveikatos elgsena turi įtakos suaugusiųjų sveikatos rezultatams, todėl svarbu plėtoti ir vertinti visuomenės sveikatos intervencijas, kurios skatintų geresnį paauglių ir jaunimo sveikatos informacijos supratimą ir…

KARDIOLOGINIO LIGONIO POŽIŪRIS Į BURNOS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, POŽIŪRĮ FORMUOJANTYS VEIKSNIAI

Adomas Sabulis, Mantas Kubilius, Gintaras Janužis Abstract Problemos aktualumas. Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) – pagrindinė mirčių priežastis Lietuvoje ir viena tarp pagrindinių pasaulyje. Naujose mokslinėse publikacijose skiriama vis daugiau dėmesio burnos sveikatos ryšiui su sisteminėmis ligomis nagrinėti. Medžiaga ir metodai. Tyrimo metu apklausti atsitiktiniu būdu atrinkti ir apklausti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų…

AMBULATORINIŲ PACIENTŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMAS

Laimutė Kazlauskienė, Geriuldas Žiliukas, Sigutė Norkienė, Urtė Norkutė-Macijauskė Abstract Tyrimo tikslas. Išanalizuoti ambulatorinių pacientų sveikatos raštingumą. Tyrimo metodika. Taikytas apklausos raštu metodas. Naudotas Europos sveikatos raštingumo (SR) klau­simynas (HLS – EU-Q – 47). Tiriamąjį kontingentą sudarė 201 ambulatorinis pacientas 18 – 88 metų am­žiaus. Duomenų analizė atlikta statistinių programų paketu „SPSS 17.0.1 for Windows“. Tyrimas…

AMBULATORINIŲ PACIENTŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO IR VIDINĖS DARNOS SĄSAJOS

Jonas Sąlyga, Laimutė Kazlauskienė, Geriuldas Žiliukas, Dovilė Majauskytė Abstract Tyrimo tikslas. Nustatyti ambulatorinių pacientų svei­katos raštingumo ir vidinės darnos sąsajas bei ryšį su sociodemografiniais rodikliais. Tyrimo metodika. Tyrime naudoti metodai: sveika­tos raštingumo (SR) vertinimui – Europos SR klau­simynas (HLS – EU – Q47). Vidinės darnos (VD) – A. Antonovsky sutrumpintas gyvenimo orientacijos klausimynas (SOC –…

GYVENTOJŲ INFORMUOTUMAS APIE SVEIKĄ GYVENSENĄ

Lolita Rapolienė, Andžela Eigėlytė, Lina Gedrimė, Sigutė Norkienė, Jonas Sąlyga Abstract Sveika gyvensena ir jos komponentai, sąsajos su lėtinėmisneinfekcinėmis ligomis yra vienos aktualiausiųnūdienos visuomenės sveikatos temų. Pakankamasfizinis aktyvumas, sveika bei racionali mityba,kova su žalingais įpročiais ir stresu yra svarbūs veiksniainorint stiprinti sveikatą bei išvengti ligų. Didelęreikšmę sveikos gyvensenos formavimui turi pacientųinformuotumas arba jų sveikatos raštingumo…