ORGANIZATIONAL CULTURE IN CLINICAL DEPARTMENTS OF OBSTETRICS-GYNECOLOGY AND NEONATOLOGY: THE NURSES’ AND MIDWIVES’ OPINION

Janina Ribelienė, Aurelija Blaževičienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė, Rasa Tamelienė, Aušrelė Kudrevičienė, Irena Nedzelskienė, Jūratė Macijauskienė Abstract Background. Institutions that provide services in the fields of obstetrics-gynecology and neonatology treat highly vulnerable patient groups, and thus assurance of the quality of healthcare and the safety of the patients is of utmost importance. The type of the…

PROBLEM OF ‘DRUG ABUSE’ IN AGING PEOPLE

Sergey Igumnov, Anna Nenastyeva, Ekaterina Grinevich Abstract The article provides the review of the current approaches to the problem of drug abuse in people of advanced age (65 and more). Method of research. Content analysis of PubMed, Medline and PsycINFO resources, using search terms: “neuroleptics”, “antidepressants”, “anticonvulsive drugs”; “abuse”, “non-medical use”, “addiction”, individual drug classes,…

HIV-POSITIVE AND HIV-NEGATIVE FEMALES WITH OPIOID DEPENDENCE: PSYCHOSOCIAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS

Edvard Stanko, Sergey Igumnov Abstract Abstract. The objective of the study was to explore clinical, psychological and social characteristics of female injectable opioid users (FIOUs) with different HIV status living in Republic of Belarus. Materials and methods. A cohort of 217 FIOUs were examined (104 HIV-positive and 113 HIV-negative patients. To assess patient social functioning,…

TEISMO PSICHIATRINIŲ EKSPERTIZIŲ, ATLIKTŲ VALSTYBINĖJE TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOJE DĖL NUSIKALTIMO PRIEŠ ŽMOGAUS SVEIKATĄ IR GYVYBĘ, APŽVALGA (2009-2016 M.)

Rita Kinstaitytė, Vaiva Martinkienė, Arūnas Germanavičius Abstract Šiame straipsnyje apžvelgti mokslinės literatūros duomenys apie nužudymus įvykdžiusių asmenų ypatybes, rizikos veiksnius bei išanalizuoti 2009-2016 metais Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje atliktų teismo psichiatrijos ekspertizių duomenys. Nustatyti pagrindiniai rizikos veiksniai, didinantys agresyvaus elgesio tikimybę: prasta socioekoniminė padėtis, bedarbystė, menkas išsilavinimas, nepriteklius, psichotraumuojančios situacijos, piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis, psichikos ligos.…

SIMULIACINĖS ELGSENOS ĮVERTINIMAS TEISMO PSICHIATRIJOJE

Justina Valančiūtė, Vaiva Martinkienė, Arūnas Germanavičius Abstract Simuliacijos – apsimestinio, tikslingo elgesio, siekiant tam tikros naudos – reiškinys yra aktualus psichiatrijoje ir ypač teismo psichiatrijoje. Literatūros duomenimis nurodoma, kad bendrojoje psichiatrijos praktikoje sutinkama nuo 1 proc. iki 5 proc. simuliuojančių pacientų, o nusikaltimus atlikę asmenys simuliuoja kur kas dažniau – nuo 10 proc. iki 20…

POMIRTINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖS – IŠŠŪKIS TEISMO PSICHIATRUI

Vaiva Martinkienė Abstract Pomirtinės teismo psichiatrijos ekspertizės metu teismo psichiatrai ekspertai retrospektyviai vertina asmens psichikos būseną testamento pasirašymo metu. Šiose ekspertizėse teismo ekspertai dažnai turi vertinti senyvo amžiaus asmenų, sergančių sunkiomis somatinėmis ligomis, būseną ir įvertinti vidaus ligų poveikį psichikos būklei testamento pasirašymo metu. Tyrimo metu išanalizuoti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) prie SAM 2016-2018…

DIAGNOSTINIŲ TYRIMŲ PATIKIMUMAS DIAGNOZUOJANT MENJERO LIGOS TIPUS

Aistė Paškonienė, Vėtra Markevičiūtė, Sigita Padvariškytė, Eugenijus Lesinskas Abstract Darbo tikslas. Įvertinti diagnostinių tyrimų patikimumą norint diferencijuoti Menjero ligą į tipus: tikėtina ir neabejotina Menjero ilga. Darbo metodika. 2017m. Vilniaus universitetinėje ligoninėjė, Santaros klinikose (VUL SK), Ausų, nosies ir gerklės ligų centre buvo atliktas prospektyvinis tyrimas, jame dalyvavo 50 tiriamųjų, kuriems buvo nustatyta Menjero liga…

SAUSŲ AKIŲ SINDROMO IŠRAIŠKA SERGANT GREIVSO OFTALMOPATIJA

Laura Kapitanovaitė, Simas Giedrys, Jūratė Jankauskienė Abstract Literatūros duomenimis, Greivso oftalmopatija (GO) sergantiems pacientams sausų akių sindromas (SAS) yra diagnozuojamas 65%–85% atvejų. SAS apibūdinama kaip įvairių veiksnių sukeliama akies paviršiaus liga, kuri pasireiškia akių diskomforto simptomais. Sergant Greivso liga, sausų akių sindromas atsiranda dėl padidėjusio akies išverstakumo, voko retrakcijos ir sumažėjusios ašarų gamybos. Tyrimo tikslas…

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲORTOPEDŲ PAGRINDINIAI PASIRINKIMO KRITERIJAI PROTEZUOJANT DANTIS VAINIKĖLIAIS, UŽKLOTAIS AR DALINIAIS VAINIKĖLIAIS

Adomas Sabulis, Paulė Baltrušaitytė, Gediminas Žekonis Abstract Aktualumas. Šiais laikais taip sparčiai augant technologijų pramonei, odontologijoje atsiranda vis daugiau naujų, kokybiškesnių bei estetiškesnių medžiagų, naujų dantų gydymo metodų bei procedūrų atlikimo technikų. Tokia didėjanti pasiūla sparčiai augina paklausą ir pacientų poreikiai bei reikalavimai, ypač estetiniai, kelia vis aukštesnius gydymo standartus gydytojams odontologams. Medžiaga ir metodai.…

ŠIUOLAIKINIS POŽIŪRIS Į DIDELIO JAUTRUMO TROPONINO KONCENTRACIJOS PADIDĖJIMĄ

Renata Ruseckaitė, Lina Matuliauskaitė, Vytautas Juknevičius, Pranas Šerpytis Abstract Krūtinės skausmas yra vienas dažniausių skundų priėmimo – skubios pagalbos skyriuje. Tačiau tik 10 proc. šių pacientų galiausiai diagnozuojamas ūminis miokardo infarktas (1). Likusiems diagnozuojamos nekardiologinės ligos, tokios kaip skeleto raumenų ligos, gastroezofaginės, pulmonologinės ar psichiatrinės ligos. Biožymenys reikšmingai pakeitė ŪKS diagnostiką. Praeityje naudoti mioglobinas, kreatinkinazė…

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ BENDROJO POBŪDŽIO LIGONINĖSE, POŽIŪRIS Į DARBO APLINKOS VEIKSNIUS

Tomas Steponkus, Rūta Ustinavičienė, Gvidas Urbonas Abstract Darbo aplinka plačiai nagrinėjama mokslo literatūroje, tačiau trūksta mokslinių tyrimų, skirtų pačių darbuotojų darbo aplinkos vertinimui ir ypač specifinėmis darbo sąlygomis išsiskiriančiame sveikatos priežiūros sektoriuje. Tyrimo tikslas. Ištirti sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo pobūdžio ligoninėse, požiūrį į darbo aplinką ir sąsajas su sociodemografiniais veiksniais. Tyrimo medžiaga ir metodika.…