SLAUGYTOJŲ POŽIŪRIS Į PACIENTŲ SAUGĄ

Lina Kulevičiūtė, Irma Vasyliūtė, Indrė Brasaitė Abstract Norint pagerinti sveikatos priežiūros kokybę, mažintifinansinius nuostolius dėl nepageidaujamų įvykių,labai svarbu išsiaiškinti slaugytojų požiūrį į pacientųsaugą. Šio tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojųpožiūrį į pacientų saugą. 2016 m. kovo – balandžiomėn. atliktas kiekybinis tyrimas Klaipėdos miestoligoninėse. Naudotas Požiūrio į saugą (angl. SafetyAttitudes Questionaire) klausimynas. Imtį sudarė 74respondentai. Tyrimo metu…

SLAUGOS STUDIJŲ STUDENTŲ PASIRYŽIMAS SLAUGYTI UŽSIKRĖTUSIUS ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSU IR/AR SERGANČIUS ĮGYTU IMUNODEFICITO SINDROMU

Armida Andziulienė, Vida Mockienė Abstract Slaugytojai vis dažniau susiduria su ŽIV užsikrėtusiaisir/ar AIDS sergančiais pacientais, todėl svarbuanalizuoti ir slaugos studijų studentų, kaip būsimųjųslaugytojų, nuomonę, kaip turima informacija ŽIVir/ar AIDS klausimais sąlygoja jų baimes, elgseną,požiūrį bei pasiryžimą slaugyti. Tyrimo tikslas – išanalizuotislaugos studijų studentų pasiryžimą slaugytiužsikrėtusius ŽIV ir/ar sergančius AIDS pacientus.Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas, naudojantstandartizuotą…

SLAUGYTOJŲ ŽINIOS APIE VAIKŲ SKAUSMO VERTINIMĄ

Silva Kostyliovienė, Gintarė Žiobaitė, Laura Urbonavičiūtė-Mikelkevičienė, Alina Vaškelytė, Dovilė Grinkevičiūtė Abstract Skausmas yra vienas iš dažniausių simptomų, su kuriuosusiduria slaugytojai, slaugydami vaikus ligoninėse.Slaugytojams reikia turėti kompetencijos nuspręsti,kokį skausmo vertinimo instrumentą taikyti, įkokius aspektus atsižvelgti skausmo vertinimo metu.Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad slaugytojų žiniosapie vaikų skausmo vertinimą yra nepakankamos.Šio tyrimo tikslas buvo išanalizuoti slaugytojųžinias apie vaikų…

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ DARBO SU CITOSTATIKAIS PROBLEMATIKA

Dalė Smaidžiūnienė, Lina Marcinkutė Abstract Susirgimų onkologinėmis ligomis problematika daugelyjeišsivysčiusių pasaulio šalių išlieka labai aktuali,gydant šias ligas vienas iš pagrindinių gydymometodų yra chemoterapija, kuri veikia ne tik navikinesląsteles, bet ir sveikas. Pacientų gydymo chemoterapijaprocese visuomet dalyvauja slaugytojas: užsako,tinkamai transportuoja bei laiko, skiedžia, lašinatirpalus arba paduoda tabletes pacientams, sutvarkosistemas bei priemones po šių medikamentų panaudojimo.Slaugytojų darbas…

KINEZITERAPIJOS, TAIKANT SPECIALIZUOTĄ ĖJIMO PROGRAMĄ, POVEIKIS ASMENIMS PO IŠEMINIO GALVOS SMEGENŲ INSULTO

Indrė Karbauskaitė, Daiva Mockevičienė, Sigutė Norkienė, Artūras Razbadauskas, Jonas Sąlyga Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijoje taikomosspecializuotos ėjimo programos poveikį asmenims poišeminio galvos smegenų insulto. Tiriamųjų kontingentas:tyrime dalyvavo 22 vyresnio amžiaus asmenys,kurių amžiaus vidurkis buvo 70,36 ± 3,6 metai.Tiriamieji buvo suskirstyti į 2 grupes: tiriamąją – taikomakompleksinė reabilitacijos programa (n=11;amžius 72±3,69) ir kontrolinę – kompleksinė…

ATRANKINĖS MAMOGRAFINĖS PATIKROS VYKDYMO PATIRTIS NACIONALINIAME VĖŽIO INSTITUTE

Laura Steponavičienė, Rūta Briedienė, Sigutė Šenbergė, Daiva Gudavičienė, Giedrė Smailytė Abstract Atrankinės mamografinės patikros tikslas – nustatytikrūties vėžį anksti, kol jis dar nesukelia simptomų irkai specifinis gydymas gali būti maksimaliai efektyvus.Nustatyta, kad mirtingumas vykdant atrankinęmamografinę patikrą gali sumažėti 20–35 %. Nors pagalatrankinę patikros programą atliktų mamogramųnauda yra akivaizdi, ne mažiau svarbu nuolatinė atrankinėsmamografinės patikros programos…

EKSAGREGUOTA PLACENTOS VIETA: KLINIKINIS ATVEJIS

Dovilė Smetonienė, Jelena Volochovič Abstract Eksagreguota placentos vieta – nepiktybinė patologija,kuriai būdinga tarpinio trofoblasto išplitimasendomiometriume normalioje placentos prisitvirtinimovietoje. Dažniausiai diagnozuojama atsitiktinaitiriant savaiminių persileidimų ar nėštumų nutraukimųmedžiagą. Apie klinikinę eigą žinoma mažai,iki šiol anglų kalba aprašyta vos keliolika šios patologijosatvejų. Tarp klinikinių pasireiškimų aprašomanegausus pasikartojantis tepimas kraujingomisišskyromis ar stiprus kraujavimas iš gimdos nėštumometu, gimdos atonija ir…

NAUJO DONORYSTĖS MODELIO REIKŠMĖ POTENCIALIŲ MIRUSIŲ DONORŲ SKAIČIUI KAUNO DONORINIAME CENTRE

Tomas Tamošuitis, Irena Maraulaitė, Diana Albavičiūtė, Austėja Narakaitė, Neringa Balčiūnienė Abstract Organų transplantacija yra efektyviausias ir ekonomiškainaudingiausias, o kai kuriais atvejais ir vienintelisgydymo būdas esant terminaliniam vidausorganų funkcijos nepakankamumui. Pagrindinė kliūtistransplantacijai – donorinių organų trūkumas. Pasaulinėjepraktikoje geriausi rezultatai pasiekiami, kaikartu taikomi skirtingi donorystės modeliai: gyvojidonorytė, donorystė po smegenų mirties ir donorystėdėl negrįžtamai nutrūkusios kraujotakos (DNNK).…

ŠIUOLAIKINIS GALVOS IR KAKLO SRITIES HEMANGIOMŲ GYDYMAS

Nora Šiupšinskienė, Agnė Pašvenskaitė, Sigutė Norkienė Abstract Hemangioma – tai dažniausiai pasireiškiantis nepiktybinisnavikas galvos ir kaklo srityje. Iki šiolei pirmopasirinkimo vaistas gydant šios srities hemangiomasbuvo peroraliniai kortikosteroidai, tačiau nauji tyrimaipagrindžia β blokatorių veiksmingumą. Straipsnyjeaptariami šiuolaikiniai galvos ir kaklo hemangiomųkonservatyvaus gydymo principai bei intervencinėsprocedūros. Pristatomi dviejų suaugusių moterų, kuriomsdiagnozuotos hemangiomos ryklės bei liežuviošaknies srityse, klinikiniai atvejai.…

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ BUVIMAS PRIE EKRANŲ: KADA TAI TAMPA VAIKŲ SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIU?

Roma Jusienė, Ilona Laurinaitytė, Alina Pajėdienė, Rūta Praninskienė, Lauryna Rakickienė, Vaidotas Urbonas Abstract Informacinėms technologijoms vis labiau skverbiantisį kiekvienos šeimos kasdienybę įvairių šalių tyrėjaijau kurį laiką aktyviai domisi galimu jų naudojimopoveikiu vaikų sveikatai; vis dėlto itin nedaug tyrimų,kuriuose būtų kompleksiškai tiriama ir psichikos,ir fizinė sveikata, jos sąsajos su vaikų aktyviubei pasyviu buvimu prie įvairių ekranų.…

JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ PSICHOLOGINIŲ RESURSŲ REIKŠMĖ PRISITAIKYMUI PRIE NEGALIOS

Laura Alčiauskaitė, Liuda Šinkariova Abstract Pastaraisiais metais didėja susidomėjimas judėjimonegalią turinčių asmenų psichologiniais resursais,tačiau neretai šie tyrimai apsiriboja pavienio konstruktoanalize. Kiekvienas tyrimas išskiria vis naujusneįgaliajam svarbius resursus, o tokia reiškinių gausane palengvina, o apsunkina vidinių resursų supratimą,suvokimą ir matavimą. Tad šio darbo tikslas – išskirtipsichologinius resursus, reikšmingus judėjimo negaliąturinčių asmenų prisitaikymui prie negalios. Šio tyrimo…

ASSOCIATION BETWEEN SOCIAL ACKNOWLEDGMENT AND TRAUMA DISCLOSURE

Evaldas Kazlauskas, Paulina Želvienė, Jonas Eimontas, Goda Gegieckaitė Abstract Trauma disclosure can facilitate trauma recovery. However,survivors might be reluctant to talk about theirtraumatic experiences if they perceive that their experiencesare not acknowledged. We aimed to explorehow social acknowledgment is associated with traumadisclosure in a sample of Lithuanian trauma survivors.In total 189 survivors exposed to various…