SLAUGOS PROCESŲ VALDYMAS LIGONINĖSE

Jurgita Vaitiekienė Abstract Slauga – tokia pat svarbi sudėtinė sveikatos priežiūros proceso dalis kaip diagnostika ir gydymas. Ligoni­nėse teikiama daug įvairių slaugos paslaugų, todėl slaugos kokybei užtikrinti skiriamas ypatingas dėme­sys. Slaugytojų darbas yra kryptingas ir nuoseklus, atliekamas turint aiškų tikslą, naudojant tinkamiausius veiklos metodus. Tinkamą slaugą garantuoja tik geras jos organizavimas ir tvirti slaugos mokslo…

ŽALOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI KONCEPTUALIZACIJA

Darius Jucys, Birutė Paulikienė Abstract Asmens sveikatos priežiūros įstaigų Žalos privalo­mojo sveikatos draudimo fondo biudžetui samprata tiek moksliniu tiek praktiniu lygmeniu aptariama labai retai. Dėl sudėtingos apmokėjimo už asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoms sistemos, mišraus pobūdžio – sutartinių ir administracinių san­tykių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveika­tos priežiūros įstaigų, praktikoje yra problematiškas objektyvios Žalos…

ATVEJO VADYBOS TAIKYMAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE KURIANT PERSONALIZUOTĄ ONKOLOGINIŲ LIGONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ

Samanta Savickaitė, Alvydas Česas Abstract Onkologinių ligų sveikatos priežiūra reikalauja indi­vidualios vadybinės prieigos dėl šios ligos sudėtin­gumo ir didelių gydymo kaštų. Siekiant efektyviai ir veiksmingai suvaldyti navikinių ligų keliamus iššū­kius, personalizuotos (į asmenį orientuotos) pagalbos taikymas šiandien laikomas palankiausiai vertinama alternatyva, aukščiausios paslaugų kokybės ir paci­entų pasitenkinimo paslaugomis garantas. Pabrėž­tina, kad personalizuota onkologinių ligonių sveikatos…

TRIMAČIO SPAUSDINIMO OTORINOLARINGOLOGIJOJE PERSPEKTYVOS

Nora Šiupšinskienė, Agnė Laukaitienė, Urtė Norkutė-Macijauskė, Sigutė Norkienė Abstract Trimatis spausdinimas, arba adityvus gaminimas (angl. additive manufacturing) – tai vientiso, prak­tiškai bet kokios formos objekto gaminimo procesas iš skaitmeninio modelio, kai skirtingomis formomis sudedami sluoksniai. Nors ši technologija atsirado dar XX amžiaus devintame dešimtmetyje, iki XXI amžiaus antro dešimtmečio tokie spausdintuvai buvo naudojami tik komerciniais…

PACIENTO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (LIGONINĖS) PASIRINKIMAS IR KOKYBĖ: LITERATŪROS APŽVALGA IR ATVEJO (LIETUVA) ANALIZĖ

Vinsas Janušonis Abstract Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti paciento sveika­tos priežiūros (ligoninės) pasirinkimo galimybę, šiam procesui įtakos turinčius veiksnius bei jų sąsajas su kokybe ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse ir Lietu­voje. Analizuota įvairių šalių mokslinės publikacijos, nagrinėjančios sveikatos priežiūros įstaigų (ligoni­nių) pasirinkimą, teisės aktai, statistiniai duomenys, pacientų apklausos anketos. Medžiaga sisteminta ir vertinta. Darbe pateikta pacientų pasirinkimo…

SLAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GARANTAS – PACIENTŲ SLAUGYMO STACIONARE ISTORIJA

Diana Virketienė, Jurgita Vaitiekienė Abstract Straipsnyje aprašoma geroji patirtis pildant pacietų slaugymo stacionare istorijas Klaipėdos universiteti­nėje ligoninėje. Nagrinėjami ir lyginami su užsienio autoriais slaugymo istorijos pildymo pagrindiniai principai, kokius pokyčius ir patirtis teko išgyventi slaugos specialistams ir slaugos vadovams. Akcentuo­jama slaugytojų atsakomybė ir slaugymo istorijos vai­dmuo, siekiant teikti kokybiškas slaugos paslaugas. Keyword(s): slaugos procesas, slaugymo…

PEDIATRINĖ MELANOMA: ATVEJO APRAŠYMAS

Rugilė Pikturnienė, Jolanta Česienė, Kristijonas Česas Abstract Pediatrinė melanoma – tai melanoma, išsivysčiusi iki 20 metų amžiaus. Tai yra retas susirgimas, sudarantis 1 – 4 % visų melanomos diagnozių [1,2]. Diagnozės nustatymas neretai sudėtingas, ypač vaikams prieš lytinę brandą. Tuo metu melanomos klinikinė raiška yra nespecifinė: nepigmentuotas ar nepiktybiškai at­rodantis darinys, kuris dėl pavėluotos ar…

KLINIKINIS ATVEJIS: ĮGIMTA CITOMEGALOVIRUSO INFEKCIJA

Jūratė Šaknienė, Martynas Garčauskis, Gintarė Srėbaliūtė Abstract Naujagimiui įtarta įgimta citomegaloviruso infekcija dėl mažo gestacinio svorio, geltos, padidėjusios ke­penų fermentų koncentracijos, trombocitopenijos ir klausos sutrikimo kairėje. Diagnozė patvirtinta PGR metodu. Pradėtas antivirusinis gydymas i/v ir p/o. Gaunamas teigiamas atsakas į priešvirusinį gydymą – viremija dinamikoje mažėja. Keyword(s): įgimta citomegaloviruso infekcija, PGR metodas, neurosensorinis klausos sutrikimas,…

SYNCHRONOUS DEVELOPMENT OF SCHWANNOMA AND PRIMARY ADENOCARCINOMA IN THE STOMACH: A CASE REPORT

Algirdas Šlepavičius, Valdas Gasilionis, Alvydas Česas Abstract Schwannomas are generally benign, slow growing tumors, which can originate from any nerve that has a Schwann cells health. Stomach schwannomas are very rare gastrointestinal mesenchymal tumor which represents only 0,2% of all gastric tumors. The simul­taneous occurrence of adenocarcinoma and schwan­noma is extremely rare in the stomach.…

ADYNAMIC GRACILOPLASTY FOR FECAL INCONTINENCE IN AN ADULT AFTER ANAL ATRESIA AND FAILED CORRECTIONS IN INFANCY – A CASE REPORT

Narimantas Evaldas Samalavičius, Vitalija Nutautienė, Miglė Kibrancienė, Vitalijus Eismontas, Giedrius Kuprys, Vaidotas Turskis, Algirdas Šlepavičius Abstract Fecal incontinence after surgeries for anal atresia is not rare. One of the possible treatment alternatives – adynamic graciloplasty. We present a case of an adult patient to whom adynamic gracyloplasty was performed for fecal incontinence after single attempt…

ROBOTINĖ TIESIOSIOS ŽARNOS REZEKCIJA DĖL TIESIOSOS ŽARNOS VĖŽIO: ATVEJO ANALIZĖ

Narimantas Evaldas Samalavičius, Olegas Deduchovas, Geda Klimavičiūtė, Renata Paškevičiūtė Abstract Robotinė chirurgija pasaulyje atsirado prieš beveik du dešimtmečius ir pastaruoju metu sparčiai plinta pasaulyje. Šiame straipsnyje aprašomas pirmasis ro­botinės chirurgijos atvejis Lietuvoje. 58 metų paci­entei buvo diagnozuotas tiesiosios žarnos viršutinio trečdalio vėžys vykdant ansktyvos storosios žarnos vėžio diagnostikos programą. Kolonoskopijos metu rastas 2 cm išopėjęs…

GALVOS IR KAKLO GLEIVINĖS MELANOMA: KLINIKINIS ATVEJIS IR LITERATŪROS APŽVALGA

Nora Šiupšinskienė, Vytautas Junčys, Evaldas Padervinskis, Sigutė Norkienė Abstract Gleivinės melanoma – tai retas, labai agresyvus bei blogos prognozės navikas, dažniausiai nustatomas galvos ir kaklo srityje. Vienerių, trejų ir penkerių metų išgyvenamumas nuo 2000 m. iki 2007 m. Eu­ropoje buvo atitinkamai 63 proc., 30 proc. ir 20 proc. Prienosiniai ančiai, nosies ir burnos ertmė –…