Lolita Rapolienė, Andžela Eigėlytė, Lina Gedrimė, Sigutė Norkienė, Jonas Sąlyga

Abstract

Sveika gyvensena ir jos komponentai, sąsajos su lėtinėmisneinfekcinėmis ligomis yra vienos aktualiausiųnūdienos visuomenės sveikatos temų. Pakankamasfizinis aktyvumas, sveika bei racionali mityba,kova su žalingais įpročiais ir stresu yra svarbūs veiksniainorint stiprinti sveikatą bei išvengti ligų. Didelęreikšmę sveikos gyvensenos formavimui turi pacientųinformuotumas arba jų sveikatos raštingumo lygis.Metodika: anketinėje apklausoje dalyvavo 90 Klaipėdosgyventojų. Statistinei duomenų analizei naudotaMS EXEL 2010 sistema. Rezultatai: 75 proc. dalyviųsutiko, kad sveikata daugiausia priklauso nuo patiesžmogaus elgesio; tik 10 proc. yra dalyvavę specialiuosemokymuose apie sveiką gyvenseną. Svarbiausiaisjos komponentais laikomas darbo ir poilsiorežimas, vaistų vartojimas ir stresas, o mažiausiai sutinkamasu mityba, žalingais įpročiais ir fiziniu aktyvumu.Sveiko žmogaus kodo komponentams pritaria58 – 72 proc. apklaustųjų; daugiausia nepritariamavaisių ir daržovių vartojimui, fiziniam aktyvumui,antsvoriui ir kraujo spaudimui. Daugiausia žinių apiesveiką gyvenseną suteikia gydytojas (98 proc.), slaugytoja(87 proc.) ir moksliniai straipsniai (84 proc.).Išvados: dauguma gyventojų žino apie gyvensenosįtaką sveikatai, bet informuotumas nepakankamas,mažai dėmesio skiriama mitybos, fizinio aktyvumo,žalingų įpročių ir kraujospūdžio kontrolei. Reikėtųstiprinti žiniasklaidos ir slaugytojų vaidmenį teikiantinformaciją apie sveiką gyvenseną ir formuojant įgūdžius,vykdyti sveikos gyvensenos mokymus.

Keyword(s): sveika gyvensena, sveikatos raštingumas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.100
Full TextPDF

Back