VAIKŲ, GIMUSIŲ SU LŪPOS, ALVEOLINĖS ATAUGOS IR GOMURIO NESUAUGIMAIS, NUO BURNOS SVEIKATOS PRIKLAUSANTI GYVENIMO KOKYBĖ

Linas Zaleckas, Laura Linkevičienė, Greta Aidukaitė, Greta Bagušauskaitė Abstract Lietuvoje su lūpos, alveolinės ataugos ir/ar gomurio nesuaugimais gimsta 1 iš 700-800 vaikų. Tai yra kompleksinė patologija, apimanti anatominius, fiziologinius, psichologinius procesus, kurie keičia gyvenimo kokybę. Darbo tikslas – įvertinti vaikų, gimusių su lūpos, alveolinės ataugos ir/ar gomurio nesuaugimu, nuo burnos sveikatos priklausančią gyvenimo kokybę bei…

MOTERŲ, SERGANČIŲ KRŪTIES VĖŽIU, GYVENIMO KOKYBĖ

Renata Paukštytė, Lolita Rapolienė, Lina Gedrimė, Aelita Skarbalienė, Artūras Razbadauskas Abstract Krūties vėžys jau daugelį metų yra dažniausia moterųonkologinė liga bei opiausia ir aktualiausia jųsveikatos problema. Krūties vėžio, kaip ir kitų onkologiniųligų, klinikinių baigčių rezultatai, tokiekaip išgyvenamumas ir su sveikata susijusi gyvenimokokybė, yra vieni svarbiausių sveikatos priežiūrosefektyvumo ir kokybės kriterijų. Sergančiųjųkrūties vėžiu su sveikata susijusios…

DEMOGRAFINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA PACIENTŲ, SERGANČIŲ ŪMINIU KORONARINIU SINDROMU, SU SVEIKATA SUSIJUSIAI GYVENIMO KOKYBEI

Julijana Zobernienė, Vida Mockienė Abstract Viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų yraūminis koronarinis sindromas (ŪKS), kuris sukeliapavojų gyvybei, todėl aktualu atkreipti dėmesį į pacientųsu sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Tyrimotikslas – išanalizuoti demografinių veiksnių įtaką pacientų,sergančių ūminiu koronariniu sindromu, susveikata susijusiai gyvenimo kokybei.Tyrimo metodika.Atliktas kiekybinis tyrimas. Duomenų rinkimuinaudotas SF- 36 klausimynas. Taikytas statistinisduomenų paketas „SPSS…

VYRESNIO AMŽIAUS LIETUVOS GYVENTOJŲ GEROVĖS IR SVEIKATOS SĄSAJOS

Antanas Kairys, Albinas Bagdonas, Olga Zamalijeva Abstract Tiek empiriniai tyrimai, tiek teorinės prielaidos rodo, kad gerovė yra sudėtingas, daugiamatis konstruktas. Tyrimais nustatyta, kad su gerove siejasi daugybė veiksnių, o tarp jų ypač svarbūs yra ir sveikatos veiksniai. Gerovės ir sveikatos tarpusavio ryšių tyrimą apsunkina tai, kad egzistuoja daug kitų kintamųjų, kurie gali keisti ryšio pobūdį.…