VAIKŲ ŽIDININĖS ALOPECIJOS POVEIKIS GYVENIMO KOKYBEI IR PSICHINEI SVEIKATAI

Akvilė Vėlavičiūtė, Inga Kisielienė Abstract Židininė alopecija – autoimuninė liga, sukelianti neran­dėjantį nuplikimą ir dažniausiai pasireiškianti vaikystėje. Nors bandomi įvairūs šios ligos gydymo būdai, neretai gydymas nebūna veiksmingas, o ligos epizodai kartojasi. Visa tai sukelia papildomo streso vaikams ir jų šeimos nariams. Tyrimo tikslas − išnagrinėti naujausią mokslinę literatūrą ir įvertinti židininės alopecijos poveikį vaikų…

GYVENIMO KOKYBĘ LEMIANTYS VEIKSNIAI PO PROSTATOS VĖŽIO GYDYMO

Julija Rugelytė, Giedrė Bulotienė Abstract Prostatos vėžys – dažnas vyrų onkologinis susirgimas. Gyvenimo kokybės bei pasitenkinimo ja lygis po šios ligos gydymo sumažėja daugiau nei trečdaliui pacientų. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti veiksnius, kurie turi įtakos gyvenimo kokybei po prostatos vėžio gydymo. Atlikus mokslinių publikacijų analizę, išsiaiškinta, kad gyve­nimo kokybę gali nulemti ir neigiamai paveikti gydymo…

VEIKSNIAI, TURINTIEJI ĮTAKOS NAMUOSE SLAUGOMŲ PALIATYVIŲJŲ PACIENTŲ GYVENIMO KOKYBEI

Viktorija Mickevičienė, Natalja Istomina, Marius Čiurlionis Abstract Viena iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) veiklos krypčių yra siekis pagerinti paliatyviosios pagalbos ir ją gaunančių pacientų bei jų artimųjų gyvenimo kokybę. Didėjantis sergamumas nepagydomomis ligomis, be­sikeičianti, senstanti visuomenė yra priežastis gerinti, plėsti ir formuoti naują požiūrį į paliatyviosios priežiūros paslaugas, į sergančiojo gyvybei pavojinga liga ir jo…

MOTERŲ CELIULITO POŽYMIŲ IR ĮVAIRIŲ GYVENIMO KOKYBĖS ASPEKTŲ SĄSAJOS

Gražina Šniepienė, Simona Urbonienė, Simona Kasperavičiūtė, Julija Andrejeva Abstract Celiulitas yra daugiaveiksnė būklė, kuri pasireiškia 80– 90 proc. lytiškai subrendusių moterų ir yra vienas iš la­biausiai netoleruojamų kūno estetinių trūkumų. Atlikta daug tyrimų, siekiant įvertinti įvairių metodų poveikį, sprendžiant šią estetinę problemą, tačiau odos ir poodžio struktūrinių pokyčių poveikis moterų gyvenimo kokybei Lietuvoje plačiai nenagrinėtas.…

TYLIOSIOS KARTOS IR KŪDIKIŲ BUMO KARTOS MOTERŲ ODOS PRIEŽIŪROS YPATUMAI

Loreta Valatkevičienė, Modesta Čaplikaitė, Žaneta Mickienė Abstract Straipsnyje pristatomo tyrimo metu buvo siekiama at­skleisti Tyliosios kartos ir Kūdikių bumo kartos moterų odos priežiūros ypatumus. Tyrime dalyvavo 10 informan­čių. Interviu klausimai buvo pateikti tik toms moterims, kurios priklauso Tyliajai arba Kūdikių bumo kartai. Ty­rimui atlikti pasitelktas kokybinis duomenų rinkimo me­todas – pusiau struktūruotas interviu. Duomenų analizė…

DALY INDEKSO INTERPRETACIJA IR PRAKTINIS PANAUDOJIMAS

Ignas Mickevičius, Vykintas Pliavga, Abdula Varoneckas, Dalius Sakavičius, Marijus Leketas Abstract Nacionalinės valdžios institucijos turi nustatyti sveika­tos tyrimų prioritetus ir priimti sprendimus dėl inves­ticijų į sveikatos sistemas ir sveikatos priežiūros prie­mones. Visuomenės sveikatos intervencijomis siekiama sumažinti gyventojų ligų naštą ir pagerinti gyvenimo kokybę. DALY yra priemonė kiekybiškai įvertinti ligų naštą, išreikštą populiacijoje prarastų metų dėl…

GYVENIMO KOKYBĖS TYRIMŲ REIKŠMĖ ALERGINIO RINITO IR JO ĮTAKOS ASTMAI (ARIA) TARPTAUTINIŲ REKOMENDACIJŲ EVOLIUCIJAI: NUO INTEGRUOTOS PRIEŽIŪROS IKI KONTROLIUOJAMOS SAVIGYDOS

Vaida Taminskienė, Arūnas Valiulis, Violeta Kvedarienė, Regina Ėmužytė, Rūta Dubakienė, Adomas Janulionis, Rimantas Stukas, Donatas Austys, Mindaugas Butikis, Indrė Valiulytė, Vitalija Meščeriakova, Izabelė Juškienė, Edita Poluziorovienė, Ginreta Megelinskienė, Neringa Stirbienė, Eglė Vaitkaitienė, Viktorija Šutova, Linda Valiulytė, Odilija Rudzevičienė, Nina Prokopčiuk, Algirdas Valiulis, Oleksandr Katilov, Svitlana Doan, Valeriy Pokhylko, Leonid Dubey, Nelli Revenco, Olga Cirstea, Ivane…

NUOTOLINIŲ ERGOTERAPIJOS UŽSIĖMIMŲ POVEIKIS SERGANČIŲJŲ IŠSĖTINE SKLEROZE GYVENIMO KOKYBEI IR SAVARANKIŠKUMUI

Erika Liubinaitė, Evelina Lamsodienė Abstract Šiuo metu išsėtine skleroze serga daugiau nei 2,5 milijono žmonių. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, viso pasaulio šalys pradėjo riboti kontaktus, todėl sergantiesiems išsėtine skleroze buvo sunkiau gauti gydymo paslaugas. Tyrimo tikslas – įvertinti nuotolių ergoterapijos užsiėmimų poveikį sergančiųjų išsėtine skleroze gyvenimo kokybei ir savarankiškumui. Įvertinus sergančiųjų išsėtine skleroze gyvenimo kokybę, nustatyta,…

PACIENTŲ, PATYRUSIŲ MIOKARDO INFARKTĄ, JUDĖJIMO BAIMĖS, FIZINIO AKTYVUMO IR SU SVEIKATA SUSIJUSIOS GYVENIMO KOKYBĖS SĄSAJOS

Alvigita Matulaitytė, Giedrė Mikulėnaitė, Raimundas Venskaitis Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti pacientų, patyrusių miokardo infarktą, gyvenimo kokybę bei jos sąsajas su fiziniu aktyvumu bei baime judėti. Tyrimas atliktas 2019 metų vasario–balandžio mėn. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų IV stacionariniame reabilitacijos skyriuje. Tyrime dalyvavo 30 pacientų, patyrusių pirmąjį miokardo infarktą. Tyrimas momentinis, atliktas vieną kartą, reabilitacijos…

KRŪTIES VĖŽIU SERGANČIŲ MOTERŲ SVEIKATOS SĄLYGOJAMA GYVENIMO KOKYBĖ COVID – 19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIU

Sofija Goriajeva, Laimutė Samsonienė Abstract Krūties vėžys – dažniausiai moterims nustatomas piktybinis navikas. Nacionalinio vėžio instituto duomenimis, Lietuvoje kasmet nustatoma apie 1500 naujų vėžio atvejų. Straipsnyje aptariami veiksniai, turintys įtakos krūties vėžiu sergančių moterų gyvenimo kokybei: amžius, funkcionalumas ir specifiniai šiai ligai būdingi sveikatos simptomai. Tyrimo tikslas – nustatyti krūties vėžiu sergančių moterų dominuojančius gyvenimo…

SERGANČIŲJŲ ARTERINE HIPERTENZIJA GYVENIMO KOKYBĖS SĄSAJOS SU LIGOS SUVOKIMU IR ŽINIOMIS APIE JĄ

Jonas Sąlyga, Gintarė Šakalytė, Laimutė Kazlauskienė, Vaida Motužytė, Geriuldas Žiliukas Abstract Tikslas – išanalizuoti sergančiųjų arterine hipertenzija su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sąsajas su ligos suvokimu ir žiniomis apie ją. Metodika. Naudota apklausos anketa sudaryta iš 3 klausimynų: Arterinės hipertenzijos žinių lygio skalė; Ligos suvokimo klausimynas; Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės klausimynas. Imtį sudarė 389 respondentai…

VAIKŲ SUBJEKTYVIOJO SVEIKATOS VERTINIMO IR GYVENIMO KOKYBĖS SĄRYŠIO KONCEPTUALIZAVIMAS

Jūratė Grubliauskienė, Rita Vaičekauskaitė, Almeda Kurienė, Natalja Fatkulina Abstract Subjektyvusis sveikatos vertinimas pradėtas tyrinėti XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Atlikta įvairių tyrimų, tačiau juos sunku sujungti į konceptualią visumą, nes stokojama metodologinio nuoseklumo ir teorinio konceptualumo. Vieni tyrėjai subjektyvųjį sveikatos vertinimą siūlo laikyti papildomu šalia objektyvių medicinos duomenų, kiti mano jį esant ne mažiau svarbiu už…