Renata Paukštytė, Lolita Rapolienė, Lina Gedrimė, Aelita Skarbalienė, Artūras Razbadauskas

Abstract

Krūties vėžys jau daugelį metų yra dažniausia moterųonkologinė liga bei opiausia ir aktualiausia jųsveikatos problema. Krūties vėžio, kaip ir kitų onkologiniųligų, klinikinių baigčių rezultatai, tokiekaip išgyvenamumas ir su sveikata susijusi gyvenimokokybė, yra vieni svarbiausių sveikatos priežiūrosefektyvumo ir kokybės kriterijų. Sergančiųjųkrūties vėžiu su sveikata susijusios gyvenimo kokybėstyrimai apima fizinę, psichologinę ir socialinętiriamųjų savijautą ir emocinį būvį. Sergant krūtiesvėžiu, gyvenimo kokybės tyrimai yra ypač svarbūs irturėtų būti atliekami ne vieną kartą, nes tik daugkartiniaityrimai gali kur kas tiksliau atspindėti gydymoefektyvumą bei padėti prognozuoti darbingumo lygįbei išgyvenimo trukmę.

Keyword(s): gyvenimo kokybė, krūties vėžys.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.104
Full TextPDF

Back