ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR BURNOS HIGIENOS STUDIJŲ PROGRAMŲ ABSOLVENTŲ KOMPETENCIJŲ ATITIKTIS DARBO RINKOS POREIKIAMS

Irma Spiriajevienė, Kristina Albrechtienė, Jurgita Andruškienė Abstract Tyrinėjamai temai analizuoti buvo atlikta literatūros ir dokumentų analizė bei focus grupės tyrimas. Tikslas – išanalizuoti darbdavių / socialinių partnerių požiūrį į Odontologinės priežiūros ir Burnos higienos studijų programų absolventų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams. Empiriniai duomenys rinkti darbdavių / socialinių partnerių apskritojo stalo diskusijos metu, taikant focus…

MOBILUMO IR PUSIAUSVYROS RODIKLIŲ KAITA TAIKANT VIDEOŽAIDIMUS SERGANTIEMS IŠSĖTINE SKLEROZE

Rasa Bacevičienė, Laura Kyguolienė, Ingrida Kupčiūnaitė, Laura Janušonienė Abstract Sergantiems išsėtine skleroze (IS) pažeidžiamos neurologinės sistemos, dėl kurių atsiranda pusiausvyros ir eisenos sutrikimai. Darbo tikslas – nustatyti videožaidimų poveikį mobilumui ir pusiausvyrai pacientams, sergantiems IS. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo (n=20) IS sergančių tiriamųjų, kurių amžius buvo 54,3±8 m., moterų amžius 52,4±7,2 m., vyrų…

ASMENŲ, TURINČIŲ REGĖJIMO SUTRIKIMŲ, REABILITACIJOS GALIMYBĖS

Ugnė Žilinskaitė, Lina Varžaitytė Abstract Tyrimo tikslas – atrinkti ir išanalizuoti mokslines publikacijas, kuriose vertinamos reabilitacijos galimybės, įtaka ir nauda asmenims, turintiems regėjimo sutrikimų. Medžiaga ir metodai – duomenys apie regėjimo sutrikimų turinčių asmenų reabilitacijos galimybes ir regėjimo pagerėjimą po taikytos reabilitacijos buvo surinkti iš naujausių literatūros šaltinių bei joje aprašytų atvejų. Naudotasi PubMed duomenų…

PAAUGLIŲ SOCIALINIO NERIMO SĄSAJOS SU MENTALIZACIJA IR TRAUMINE PATIRTIMI

Gabrielė Skabeikytė, Rasa Barkauskienė, Lina Gervinskaitė-Paulaitienė Abstract Tyrimo tikslas buvo įvertinti paauglių socialinio nerimo, mentalizacijos ir trauminės patirties sąsajas. Socialinis nerimas – aktuali problema, paprastai prasi-dedanti jau ankstyvoje paauglystėje ir įvairiapusiškai trikdanti asmens funkcionavimą. Analizuojant nerimo raidai svarbius veiksnius, tyrimai atskleidžia ryšį tarp vaikystės trauminių patirčių bei socialinio nerimo vėlesniame amžiuje. Socialiniam nerimui būdingos klaidingos…

RADIOLOGIJA TEISMO MEDICINOJE: VIRTUALI AUTOPSIJA

Evaldas Kilmonis, Evaldas Keleras Abstract Virtuali autopsija (virtopsija) yra gana naujas ir šiuolaikiškas mirusiųjų tyrimo būdas, apimantis radiologijos, teismo medicinos, patologijos, fizikos ir biomechanikos sritis. Pagrindiniai ir geriausiai ištirti virtualios autopsijos metodai yra kompiuterinė tomografija, kompiuterinės tomografijos angiografija ir kompiuterine tomografija kontroliuojama biopsija bei magnetinio rezonanso tomografija. Bene sėkmingiausiai virtualios autopsijos metodai pritaikomi tiriant trauminių…

JAUNŲ ŽMONIŲ GYVENIMO KOKYBĖS IR RIEBIOS VEIDO ODOS SĄSAJOS

Gražina Šniepienė, Justina Gudaitytė, Simona Urbonienė Abstract Tyrimo objektas. Riebios veido odos poveikis gyvenimo kokybei. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti jaunų žmonių gyvenimo kokybę ir riebios veido odos sąsajas. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliekant tyrimą taiky-tas originalus klausimynas, grįstas mokslo informacijos šaltiniais. Apklausti 396 18-35 metų amžiaus respondentai, iš kurių 128 turintys riebią veido odą. Duomenys analizuoti…

HETEROTOPINIS NĖŠTUMAS NEPLYŠUSIAME KIAUŠINTAKYJE: ATVEJO ANALIZĖ IR LITERATŪROS APŽVALGA

Ugnė Žiemytė, Daiva Bartkevičienė Abstract Heterotopinis nėštumas yra būklė, kai tuo pačiu metu pasireiškia nėštumas gimdoje ir už gimdos ribų. Tai retas reiškinys, tačiau dėl taikomos pagalbinio apvaisinimo technologijos jo paplitimas padidėjo beveik 10 kartų. Heterotopinio nėštumo rizikos veiksniai: vyresnis nėščiosios amžius, rūkymas, dubens uždegiminė liga, kiaušidžių stimuliacija ar operacijos, intrauterinės spiralės naudojimas bei pagalbinis…

ANESTEZIOLOGINĖ DARBO ZONA OPERACINĖJE – INFEKCIJŲ PREVENCIJOS REKOMENDACIJOS

Mantas Jaras, Daiva Divalė, Andrius Macas Abstract 2019 m. Amerikos sveikatos priežiūros epidemiologijos draugija (SHEA) kartu su Amerikos anesteziologų draugija (ASA), Anestezijos ligonių saugos fondu (APSF) ir Amerikos slaugytojų anesteziologų asociacija (AANA) publikavo infekcijų prevencijos operacinėje rekomendacijas anesteziologinėje darbo zonoje. Siekiant palaikyti optimalią infekcijų kontrolę svarbu gerinti rankų higieną: rekomenduoti minimalūs rankų higienos reikalavimai, antiseptiko…

ANESTEZIOLOGINĖ DARBO ZONA OPERACINĖJE – INFEKCIJŲ PREVENCIJOS REKOMENDACIJOS

Mantas Jaras, Daiva Divalė, Andrius Macas Abstract 2019 m. Amerikos sveikatos priežiūros epidemio-logijos draugija (SHEA) kartu su Amerikos aneste-ziologų draugija (ASA), Anestezijos ligonių saugos fondu (APSF) ir Amerikos slaugytojų anesteziologų asociacija (AANA) publikavo infekcijų prevencijos operacinėje rekomendacijas anesteziologinėje darbo zonoje. Siekiant palaikyti optimalią infekcijų kontrolę svarbu gerinti rankų higieną: rekomenduoti minima-lūs rankų higienos reikalavimai, antiseptiko…

INTRATEKALINĖS CHEMOTERAPIJOS PRINCIPAI: INDIKACIJOS, MEDIKAMENTAI, PROCEDŪRA, KOMPLIKACIJOS

Paulius Bašinskas, Austėja Gerulytė, Milda Rudžianskienė, Andrius Macas, Darius Trepenaitis, Rolandas Gerbutavičius, Viktoras Rudžianskas Abstract Intratekalinė chemoterapija – chemoterapijos vaistų suleidimas į stuburo smegenų kanalą, siekiant išgydyti onkologinę ligą arba išvengti jos recidyvo centrinėje nervų sistemoje. Dažniausiai šiam tikslui naudojami vaistai yra metotreksatas, citarabinas ir gliukokortikoidai. Jie gali būti naudojami atskirai arba kartu, t.y. taikoma triguba…

EARLY CRESTAL BONE STABILITY AROUND SUPRACRESTALY PLACED DENTAL IMPLANTS. A CASE SERIES

Saulius Žukauskas, Algirdas Puišys, Paulius Andrijauskas, Linas Zaleckas, Tomas Linkevičius Abstract Stability of crestal bone around dental implants is a major concern for oral surgeons and dentists. It is a key factor for success of dental implant treatment. Crestal bone is more prevented from resorption when surrounding tissues are thicker. Aim of the study – to…

SUBLINGVALINIO IR INTRAVAGINALINIO MISOPROSTOLIO NAUDOJIMO GIMDYMUI SUŽADINTI PALYGINIMAS

Kornelija Mačiulienė, Dalytė Variakojienė, Alesia Boukun, Juliana Andreičik Abstract Vilniaus gimdymo namuose buvo atlikta retrospektyvioji 187 ligos istorijų analizė moterų, kurioms gimdymas buvo sužadintas prostaglandinais, skiriant misoprostolio tabletes į makštį arba po liežuviu. Tiriamosios suskirstytos į dvi grupes: moterys, kurioms buvo gimdymas sužadintas skiriant misoprostolio tabletes per makštį (67 moterys) bei moterys, kurioms sužadinimas buvo…