SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS PACIENTŲ PASITENKINIMUI REIKŠMĖS TURINTYS VEIKSNIAI

Dalia Aniulytė, Dovydas Verikas, Ugnė Lindžiūtė, Mykolas Stanevičius, Audrys Kukulskis, Nedas Jasinskas, Kęstutis Stašaitis, Jurgita Vladičkienė Abstract Sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimoteikiamomis paslaugomis rodikliai yra veiksminga jųvertinimo priemonė. Šiems rodikliams didelę įtakądaro personalo bendravimo įgūdžiai ir mandagus elgesyssu pacientu. Tyrimo tikslas yra įvertinti LSMUKauno klinikų Skubios pagalbos skyriaus (SPS) pacientųskausmo malšinimo ir medicinos personalobendravimo su…

ANKSTYVA AKTYVI REABILITACIJA PO IZOLIUOTŲ LENKIAMŲJŲ PLAŠTAKOS SAUSGYSLIŲ SUŽALOJIMO

Karolina Venslauskaitė, Karolina Jurelevičiūtė, Karolis Varkalys, Kęstutis Braziulis Abstract Darbo uždavinys. Išmatuoti pirštų lenkimo amplitudėspokyčius goniometru, taikant ankstyvą aktyviąreabilitaciją.Tyrimo metodika. Atliktas prospektyvinis tyrimas, įkurį įtraukti 18 Lietuvos sveikatos mokslų universitetoligoninės Kauno klinikų pacientų su izoliuotomisplaštakos lenkiamųjų sausgyslių traumomis, gydytųnuo 2017 metų rugsėjo iki 2018 metų gegužės mėnesio.Pacientams, iš kurių 13 vyrų (72,2 proc.), 5moterys (27,8…

DIGOKSINO VARTOJIMAS VYRESNIO AMŽIAUS PACIENTŲ GRUPĖJE

Andrius Ališauskas, Laima Jankauskienė Abstract Įvadas. Gydant progresuojantį širdies nepakankamumąsu sumažėjusia kairiojo skilvelio išstūmimofrakcija šalia pagrindinių medikamentų grupių(AKFI/ARB, BAB, MRA) skiriamas ir digoksinas.Gydant vyresnio amžiaus pacientus svarbu atsižvelgtiį su amžiumi susijusius farmakokinetikos ir farmakodinamikospokyčius: sumažėjusį glomerulų filtracijosgreitį, lytį, šalutines ligas. Vyresnio amžiaus pacientaiblogiau toleruoja digoksino preparatus nei jaunesni.Jie turi padidėjusią digoksino toksiškumo riziką.Tyrimo medžiaga ir…

ODOS PAŽEIDIMAI SERGANT SARKOIDOZE: GENETINIAI IR IMUNINIAI DETERMINANTAI

Agnė Bartkevičiūtė, Danielius Serapinas Abstract Dažniausias sarkoidozės klinikinis požymis – plaučiųpažeidimas, tačiau netgi 25 proc. ligos atvejų būnapažeista oda. Odos pažeidimai būna heterogeniniai.Jų pobūdis įvairus: tai ir mazginė eritema, žiedinėeritema, žvyninis, angiolupoidinis pažeidimai. Taireikalauja kruopščios diferenciacijos nuo kitų odosligų: žvynelinės, atopinio dermatito, odos pokyčiųsergant reumatu. Jau yra nustatyti genai, susiję susarkoidozės atsiradimu, taip pat pastebėta,…

SU NĖŠTUMU SUSIJĘS ATIPINIS HEMOLITINIS UREMINIS SINDROMAS: ATVEJO APRAŠYMAS

Diana Maldžiūtė, Ernesta Mačionienė, Marius Miglinas, Laurynas Rimševičius Abstract Įvadas. Hemolizinis ureminis sindromas (HUS) priklausoligų, kurios vadinamos trombinėmis mikroangiopatijomis(TMA), grupei. TMA sukelia mažųjųkraujagyslių sienelių sustorėjimą ir spindžio obstrukciją,kuri pasireiškia mechanine neimunine hemolizineanemija, trombocitopenija ir, HUS atveju, išemijossukeltu ūminiu inkstų pažeidimu. Su nėštumususijęs atipinis HUS (PHUS) pasitaiko 1/25000 gimdyviųper metus ir gali joms sukelti dauginį organųpažeidimą.…

AKNĖS ĮTAKA EMOCINIAMS SUTRIKIMAMS

Rūta Gancevičienė, Laura Lukavičiūtė, Petras Navickas, Alvydas Navickas, Jūratė Grigaitienė, Christos C. Zouboulis Abstract Darbo tikslas. Nustatyti aknės įtaką ja sergančių pacientųemocinei būklei – nerimastingumui, depresiškumuiir savižudiškoms mintims bei gyvenimo kokybei– ir tai palyginti su kontroline grupe.Darbo metodika. 2016 – 2017 m. atliktame tyrimebuvo analizuojamos dvi asmenų grupės: akne sergantyspacientai ir kontrolinė grupė, kurią sudarė…

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAUG CUKRAUS TURINČIŲ MAISTO PRODUKTŲ BEI GĖRIMŲ SUVARTOJIMO TYRIMAS

Roma Bartkevičiūtė, Almantas Kranauskas, Rimantas Stukas, Albertas Barzda Abstract Tikslas. Ištirti ir įvertinti, kiek vidutiniškai per parąmokiniai suvartoja kai kurių daug cukraus turinčiųmaisto produktų bei gėrimų ir kiek su jais gauna cukrų.Tyrimo medžiaga ir metodai. 2017 m. spalio-lapkričiomėn. buvo apklausta 1151 atsitiktinės atrankosbūdu atrinktų bendrojo ugdymo mokyklų 5, 7 ir10–11 klasių mokinių, užrašant duomenis apie…

MOKSLEIVIŲ PATIRTIS LANKANTIS PAS ODONTOLOGĄ

Justina Sinkevičiūtė, Monika Daubaraitė Abstract Nuo vaikystės žmonėms reikia nepriekaištingos burnospriežiūros. Gaila, tačiau mokiniai vengia lankytispas odontologą dėl nerimo, baimės ar nepakankamopasitikėjimo savo odontologu.Gavus tėvų ir tiriamųjų asmenų sutikimus, atliktaanoniminė I – II gimnazijos klasių mokinių apklausa.Šilalės Simono Gaudėšiaus ir Lietuvos sveikatosmokslų universiteto (LSMU) gimnazijose buvo išdalinta400 anketų, iš jų 331 gauta užpildyta. Duomenysstatistiškai analizuoti…

FIZINĘ NEGALIĄ ĮGIJUSIŲ ASMENŲ SPORTINĖS VEIKLOS PASIRINKIMO PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI

Šarūnas Klizas, Greta Abugelytė Abstract Tyrimo tikslas – atskleisti asmenų pasirinkimo pradėtisportinę veiklą po fizinės negalios įgijimo psichologiniusaspektus. Tyrimo dalyviai – Kaune ir Vilniujegyvenantys 27 – 47 metų asmenys, turintys įgytą fizinęnegalią ir šiuo metu ne trumpiau nei 3 metusužsiimantys sportine veikla (n=5). Tyrimo metodai.Tyrimui atlikti pasirinktas kokybinis tyrimo tipas.Duomenų rinkimui pasirinktas pusiau struktūruotointerviu metodas.…

PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS: RAIŠKA, PASIRINKIMO KRITERIJAI

Gražina Šniepienė, Vitalija Gerikienė Abstract Tyrimo tikslas – nustatyti moterų plaukų priežiūrospriemonių pasirinkimo, patirtų nepageidaujamų poveikiųir išsilavinimo sąsajas. Atliktas kiekybinis tyrimas:anoniminė anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo386 Klaipėdos miesto moterys. Statistinė duomenųanalizė atlikta, naudojant duomenų kaupimo ir analizėsSPSS programos 17 versijos programinį paketą.Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžioji respondentųdalis patyrė nepageidaujamų poveikių, susijusių suplaukų priežiūros priemonių vartojimu. Jiems…