ASMENS CIVILINIO VEIKSNUMO VERTINIMO POKYČIAI PO LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO PAKEITIMŲ 2016 METAIS. VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SAM DUOMENYS

Vaiva Martinkienė, Mantas Juodakys, Laura Andriuškevičienė Abstract Straipsnyje pateikiama trumpa asmens civilinio veiksnumo vertinimo istorinė ir teisinė apžvalga Europos sąjungos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Atliktame darbe yra analizuojami asmenų civilinio veiksnumo ekspertinio vertinimo pokyčiai, susiję su naujais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (CK) pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2016 m. sausio 1d. LR CK įtvirtinus riboto civilinio…

PAGRINDINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS PACIENTŲ REHOSPITALIZACIJOS PRIEŽASTYS

Jolanta Navickienė, Edmundas Vaitiekus Abstract Psichikos ligomis serga įvairaus amžiaus, išsilavinimo, tautybių vyrai ir moterys. Pastaraisiais dešimtmečiais vykdoma daug tyrimų, kuriuose nagrinėjami biologiniai, psichologiniai bei socialiniai veiksniai, turintys įtakos psichikos sutrikimams bei psichikos negalią turinčių asmenų rehospitalizacijai. Šiame straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize bei VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje atliktais tyrimais, įvardijamos teismo psichiatrijos pacientų (nepakaltinamų…

SOCIALINĖS BRANDOS PSICHODIAGNOSTINIO VERTINIMO GALIMYBĖS TEISMO PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZĖJE

Gintaras Butkus Abstract Straipsnyje analizuojamas socialinės brandos paaiškinimo iš specialistų pusės teismams poreikis bei išskiriami tikėtini socialinės brandos psichologiniai kriterijai ir jų vertinimo būdai. Teisinis socialinės brandos pagrindas išdėstytas LR BK 80-81 str. paskirtyje: užtikrinti, kad atsakomybė atitiktų šių asmenų amžių ir socialinę brandą; riboti laisvės atėmimo bausmės ir didinti auklėjamojo poveikio priemonių taikymo asmenims…

VAIKŲ POTRAUMINIO STRESO SUTRIKIMO DIAGNOSTIKOS YPATUMAI TEISMO PSICHIATRIJOJE

Sigutė Stanaitienė, Ramunė Drazdauskienė Abstract Teismo psichiatrinis įvertinimas reikšmingai skiriasi nuo klinikinio vaiko psichoemocinės būsenos vertinimo. Ir šiuos skirtumus reikia prisiminti atliekant vertinimą. Teismo vaikų ir paauglių psichiatras ekspertas turi įvertinti skundų pagrįstumą, vaiko gebėjimą tiksliai apibūdinti simptomus, neatmetant išgalvotų simptomų pateikimo tikimybės, taip pat įvertinti ryšį tarp simptomų ir tiriamo įvykio, ir galiausiai galimas…

PERITRAUMATIC FACTORS AND POSTTRAUMATIC SYMPTOMS IN CHILD SEXUAL ABUSE CASES

Raitis Eglītis, Dace Landmane Abstract Health and legal professionals are aware of adverse effects child sexual abuse (CSA) can have on child development as well as the individual differences in severity of psychological outcomes. The objective of this pilot study was to identify possible explanations that could account for the CSA psychological outcome variability and…

SEKSUALINIUS NUSIKALTIMUS ĮVYKDŽIUSIŲ ASMENŲ, KURIEMS KONSTATUOTI PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI VARTOJANT PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS, TEISMO PSICHIATRINIS VERTINIMAS

Aurelija Survilaitė Abstract Tyrimo metu buvo atrinkti teismo psichiatrijos ekspertizių aktai, atlikti Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM 2010 – 2016 m. laikotarpiu, kuriuose asmenys buvo įtariami/kaltinami įvykdę seksualinio pobūdžio nusikaltimus ir kuriems buvo diagnozuoti bet kokie psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas. Atlikta minėtų asmenų psichinės būsenos bei socialinių – demografinių charakteristikų, nusikalstamos…

PEMPHIGUS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO AKTUALIJOS

Justė Kantauskaitė, Jurgina Ūselienė, Irena Marčiukaitienė, Jūratė Grigaitienė Abstract Pūslinė (pemphigus) – heterogeniška autoimuninė odos ir gleivinių liga, susijusi su IgG ir IgA autoantikūnų gamyba prieš skirtingas adhezijos molekules epidermyje ir pasireiškianti intraepiderminėmis pūslėmis, kurios dėl plono paviršiaus greitai plyšta. Pemphigus klasifikuojama į keletą nozologinių vienetų, kurie tarpusavyje skiriasi patogeneze, autoantikūnų prisijungimo vieta odoje, bėrimo…

POGIMDYMINIŲ DEPRESINIŲ SUTRIKIMŲ ANKSTYVOJI DIAGNOSTIKA – EFEKTYVIOS PREVENCIJOS PAGRINDAS

Asta Dervinytė-Bongarzoni, Alvydas Navickas Abstract Pogimdyminiu laikotarpiu depresiniai sutrikimai yra dažniausi moterų psichikos sutrikimai. Pogimdyminė depresija yra nehomogeniškas sutrikimas: skiriasi jos pradžia, klinikinis vaizdas ir sunkumo laipsnis. Ją sunku diagnozuoti, kadangi depresijos somatiniai simptomai: miego, apetito sutrikimai, nuovargis, negalėjimas susitvarkyti su kasdieniais darbais būdingi visų motinų, pradėjusių rūpintis naujagimiu, skundai. Laiku nenustatyta ir negydyta pogimdyminė…

OKINAVOS MITYBOS FENOMENO ANALIZĖ: ATVEJO TYRIMAS

Irma Spiriajevienė Abstract Tyrinėjamai temai analizuoti buvo naudojamas atvejo tyrimo būdas, pasitelkiant literatūros analizės metodą, kuris buvo tinkamiausias ištirti tolimos Rytų Azijos šalies Japonijos pietuose esančios Okinavos prefektūros gyventojų mitybos atvejį. Atvejo tyrimas įgalino pristatyti platų tyrinėjamos temos kontekstą, kuris straipsnyje atskleistas istoriniu, socialiniu (visos šalies bei Okinavos, išsidėsčiusios vienoje iš 161 Riukiu salyno salų)…

MOKYTOJŲ, BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ BEI PEDIATRŲ SKUBIOS PAGALBOS ŽINIOS VAIKŲ DANTŲ TRAUMŲ ATVEJU IR JŲ PALYGINIMAS

Giedrė Jonikaitė, Eglė Slabšinskienė, Marija Borisovaitė Abstract Kauno miesto pagrindinėse mokyklose, šeimos klinikose, poliklinikose apklausti 1-10 klasių mokytojai, bendrosios praktikos gydytojai, gydytojai pediatrai siekiant įvertinti skubios pagalbos žinias vaikų dėl dantų traumų atveju. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS programą. Rezultatai. Vertinant tiriamųjų žinias gauta, kad daugiausia patirties dėl dantų traumų turi pediatrai (69,8 %),…

MOTERŲ ŽINIOS APIE GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO RIZIKOS VEIKSNIUS IR ŽMOGAUS PAPILOMOS VIRUSO VAKCINĄ

Ivona Ivaško, Renata Šturienė, Jonas Kairys, Miglė Lamanauskaitė Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti moterų žinias apie gimdos kaklelio vėžio rizikos veiksnius ir žmogaus papilomos viruso vakciną. Pagal specialiai šiam tyrimui parengtą 17 klausimų anketą tiriamųjų apklausa atlikta 2016 m. gruodžio – 2017 m. vasario mėnesiais Viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinika (toliau – Poliklinika). Iš viso tyrime…