Gražina Šniepienė, Justina Gudaitytė, Simona Urbonienė

Abstract

Tyrimo objektas. Riebios veido odos poveikis gyvenimo kokybei. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti jaunų žmonių gyvenimo kokybę ir riebios veido odos sąsajas.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliekant tyrimą taiky-tas originalus klausimynas, grįstas mokslo informacijos šaltiniais. Apklausti 396 18-35 metų amžiaus respondentai, iš kurių 128 turintys riebią veido odą. Duomenys analizuoti naudojant IMB SPSS Statistics (version 19) programinės įrangos duomenų paketą. Analizuotiems duomenims buvo naudojami: Šapiro Vilko (Shapiro-Wilk), Kolmogorovo-Smirnovo (Kolmagorov-Smirnov) ir Kruskalio Voliso (Kruskal-Wallis) neparametriniai kriterijai, duomenys buvo koduojami, skaičiuojami vidurkiai, standartiniai nuokrypiai, mediana, dažniai, procentai, statistinis reikšmingumas.

Tyrimo rezultatai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad riebią veido odą turintys jauni žmonės patiria socialinę ir emocinę atskirtį. Jie labiau vengia bendrauti su kitais žmonėmis, vengia viešų susibūrimų, dėl savo odos yra linkę būti namuose, jaučia stresą ir kitus nemalonius jausmus. Analizuojant surinktus duomenis pagal amžiaus grupes nustatyta, kad 18-23 metų amžiaus respondentai labiau jaučia riebios veido odos įtaką socialinei bei emocinei būsenai.

Išvados. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad riebi veido oda sukelia psichologinį diskomfortą ir turi įtakos jaunų žmonių gyvenimo kokybei. Nustatyta, kad riebi veido oda blogina ją turinčių žmonių socialinę ir emocinę būseną.

Keyword(s): riebi oda, gyvenimo kokybė, sebumas.
DOI10.5200/sm-hs.2019.023
Full TextPDF

Back