TĖVŲ ŽINIOS APIE IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ BURNOS SVEIKATĄ

Gabrielė Martinėlytė, Ingrida Vasiliauskienė, Sandra Petrauskienė Abstract Tyrimo tikslas – išanalizuoti tėvų žinias apie jų vaikų, lankančių lopšelį-darželį, burnos sveikatai įtaką daran­čius veiksnius. Medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2020 metų vasa­rio mėnesį. Žinios tirtos tėvų, kurių iki šešerių metų vai­kai lanko Kauno lopšelį-darželį „Žvangutis“ ir Rokiškio lopšelį-darželį „Nykštukas“. Tyrime dalyvavo 120 tėvų. Tyrimo metodas –…

SUAUGUSIŲ IR PAGYVENUSIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ ŽINIOS APIE MITYBĄ

Gabija Bulotaitė, Roma Bartkevičiūtė, Rimantas Stukas, Dovilė Krikštaponytė, Vytenis Drungilas, Albertas Barzda Abstract Tikslas. Ištirti ir įvertinti suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinias apie mitybą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2019 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Anketinės apklausos būdu buvo ištirtos ir įvertintos 2910 suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios apie mitybą. Apklausa anoniminė, analizuojami tik…

LIETUVOS GYVENTOJŲ INFORMACIJOS APIE MITYBĄ ŠALTINIAI IR JŲ PASIRINKIMUI ĮTAKĄ DARANTYS VEIKSNIAI

Žymantas Žandaras, Valerij Dobrovolskij, Rimantas Stukas, Rūta Maceinaitė, Rokas Arlauskas Abstract Daugelio Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai neatitinka sveikatos mitybos rekomendacijų. Sveikatai nepalankūs mitybos įpročiai gali būti siejami su patikimos ir moksliniais tyrimais pagrįstos informacijos stoka. Ši informacija įvairiomis priemonėmis (internetu, per televiziją, radiją ir kt.) gali būti perduodama gyventojams. Tik žinant, kokius informacijos apie mitybą…

LIETUVOS GYVENTOJŲ POŽIŪRIS Į MAISTO ŽENKLINIMĄ

Rimantas Stukas, Rokas Arlauskas, Valerij Dobrovolskij, Donatas Austys, Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis Abstract Maisto ženklinimas vartotojui gali suteikti daug informacijos apie produktą, tik svarbu tą informaciją perskaityti ir teisingai suprasti. Tuomet maisto produkto pasirinkimas bus teisingas, o mityba sveikesnė ir visavertiškesnė. Tyrimo tikslas – nustatyti, koks Lietuvos gyventojų požiūris į maisto etiketėse pateikiamą informaciją. Tyrimo…

UNIVERSITETO STUDENTŲ MITYBOS ĮPROČIAI IR VARTOJAMO MAISTO KOKYBĖ

Neringa Strazdienė, Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis Abstract Studijų laikotarpiu keičiasi jaunų žmonių gyvenimo sąlygos, didėja užimtumas, prasideda savarankiškas gyvenimas, keičiasi vertybės ir gyvensena. Studijų metu didėja protinis ir fizinis krūvis, kuris turėtų būti kompensuojamas visaverte mityba. Tačiau šiuo laiko­tarpiu lengvai įgyjami netinkami gyvensenos įpročiai, kurie gali turėti neigiamų pasekmių ateityje. Tyrimo tikslas buvo analizuoti Klaipėdos…

OKINAVOS MITYBOS FENOMENO ANALIZĖ: ATVEJO TYRIMAS

Irma Spiriajevienė Abstract Tyrinėjamai temai analizuoti buvo naudojamas atvejo tyrimo būdas, pasitelkiant literatūros analizės metodą, kuris buvo tinkamiausias ištirti tolimos Rytų Azijos šalies Japonijos pietuose esančios Okinavos prefektūros gyventojų mitybos atvejį. Atvejo tyrimas įgalino pristatyti platų tyrinėjamos temos kontekstą, kuris straipsnyje atskleistas istoriniu, socialiniu (visos šalies bei Okinavos, išsidėsčiusios vienoje iš 161 Riukiu salyno salų)…