SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS MEDICINOS DARBUOTOJŲ DARBO VIETOJE VEIKIANČIŲ FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ SĄSAJOS SU SVEIKATOS NUSISKUNDIMAIS

Jolita Kirvaitienė, Rasa Volskienė, Jūratė Kazlauskienė Abstract Darbuotojų pasitenkinimui darbo aplinka bei darbo re­zultatams įtakos turi mikroklimatinės darbo aplinkos sąlygos. PSO duomenimis, 30 proc. visų pastatų turi vi­daus patalpų kokybės problemų. ES valstybėse 14 proc., Lietuvoje 17 proc. darbuotojų yra nepatenkinti darbo aplinkos mikroklimato parametrais. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, atliekami objekty­vūs patalpų…

INTERAKTYVIOS REABILITACIJOS PRIEMONĖS POVEIKIS GALVOS SMEGENŲ INSULTĄ PATYRUSIŲ ASMENŲ SAVARANKIŠKUMUI IR FUNKCINIAMS RANKOS JUDESIAMS

Daiva Baltaduonienė, Indrė Ramanauskaitė, Viktorija Kaktienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė Abstract Galvos smegenų insultas šiuo metu yra viena pagrin­dinių negalios ir mirties priežasčių visame pasaulyje. Asmenys, išgyvenę insultą, patiria funkcinių sutrikimų, socialinių ir asmeninių santykių sunkumų, bloginančių gyvenimo kokybę [1]. Tyrimo tikslas – įvertinti interaktyvios reabilitacijos prie­monės poveikį galvos smegenų insultą patyrusių asmenų savarankiškumui ir rankos funkciniams…

ERGOTERAPEUTO PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS, GYVENANTIEMS LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ GLOBOS NAMUOSE

Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė, Milda Gintilienė, Daiva Baltaduonienė, Domantas Dubauskas Abstract Vykstant demografiniams pokyčiams, visame pasaulyje daugėja senų žmonių. Gyventojų senėjimas yra viena iš aktualiausių visuomenės sveikatos problemų. Daugėjant senų žmonių, reikalinga jų ligų prevencijos, gydymo, globos ir slaugos paslaugų plėtra [7]. Ergoterapeutai yra svarbūs sveikatos priežiūros komandos nariai ilgalai­kės priežiūros namuose. Unikali ergoterapijos prakti­kos apimtis ir…

SLAUGYTOJŲ KLINIKINĖ PATIRTIS, TAIKANT TERAPINĮ GULDYMĄ KNIŪBSČIOMIS ŪMINIO RESPIRACINIO DISTRESO SINDROMO ATVEJAIS

Vitalija Gerikienė, Ingrida Kazragytė Abstract Tyrimo tikslas − atskleisti reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose dirbančių slaugytojų klinikinę patirtį, taikant guldymą kniūbsčiomis pacientams, pasireiškus ūminiam respiraciniam distreso sindromui (ŪRDS). At­liktas kiekybinis tyrimas, taikant anoniminę anketinę ap­klausą. Tyrimo imtis 56 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių slaugytojai iš dviejų Lietuvos ligoninių, kuriuose buvo gydomi tik COVID-19 liga sergantys…

AKUŠERIŲ PASITENKINIMAS DARBU, VYKDANT LIGONINIŲ REORGANIZAVIMĄ

Alina Vaškelytė, Regvita Jakštienė Abstract Pokyčiai yra neišvengiama kiekvienos organizacijos da­lis, norint išlikti konkurencinga rinkoje. Sveikatos prie­žiūros paslaugas teikiančios įstaigos taip pat turi prisi­taikyti prie aplinkos pokyčių. Reorganizacija yra vienas iš būdų. Siekiant atskleisti akušerių pasitenkinimą darbu vykdant ligoninių reorganizavimą, buvo atliktas koky­binis tyrimas, taikant individualų pusiau struktūruotą interviu metodą. Tyrime dalyvavo 15 akušerių. Tyrimo…

TĖVŲ ŽINIOS APIE PIRMOSIOS PAGALBOS VEIKSMUS, VAIKUI PATYRUS GALŪNIŲ TRAUMĄ, ATSIŽVELGIANT Į TĖVŲ AMŽIŲ

Silva Kostyliovienė, Eglė Glatkauskaitė, Akvilė Bansevičiūtė, Alina Vaškelytė, Dovilė Grinkevičiūtė Abstract Vaikų traumos − viena iš dažniausių vaikų mirties prie­žasčių pasaulyje. Europoje traumos yra pagrindinė 5-19 metų vaikų mirties priežastis. Kasmet nuo netyčinių su­žalojimų miršta beveik 42 tūkst. 0-19 metų vaikų ir paauglių. Vertinant vaikų traumas, išsiskiria dvi grupės: netyčinės traumos, tokios kaip patirtos sporto…

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS STUDIJŲ PASIRINKIMO MOTYVAI

Viktorija Piščalkienė, Rasa Juozapavičienė, Julius Dovydaitis Abstract Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausių problemų, nuo kurios racionalaus sprendimo priklauso ne tik profe­sinio, bet ir asmeninio gyvenimo sėkmė. Profesijos pasi­rinkimą pagrindžiančios teorijos yra mažai analizuotos ir tyrinėtos Lietuvoje. Jos netaikomos ir analizuojant mo­tyvaciją, susijusią su slaugytojo profesijos pasirinkimu ir karjeros planavimu. Tyrimo tikslas – atskleisti bendrosios praktikos…

HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY: TO BE DIAGNOSED AND TREATED IMMEDIATELY

Dalia Adukauskienė, Nikas Varnas, Saulė Bielinytė, Jūratė Lionikaitė Abstract It is important to have a good understanding of the pat­hogenetic diagnosis and treatment features of the severe complication with high mortality – hypertensive encepha­lopathy (HE) because of the amount of people suffering from chronic arterial hypertension is constantly increa­sing. Thus, this article briefly reviews the…

MOTERŲ CELIULITO POŽYMIŲ IR ĮVAIRIŲ GYVENIMO KOKYBĖS ASPEKTŲ SĄSAJOS

Gražina Šniepienė, Simona Urbonienė, Simona Kasperavičiūtė, Julija Andrejeva Abstract Celiulitas yra daugiaveiksnė būklė, kuri pasireiškia 80– 90 proc. lytiškai subrendusių moterų ir yra vienas iš la­biausiai netoleruojamų kūno estetinių trūkumų. Atlikta daug tyrimų, siekiant įvertinti įvairių metodų poveikį, sprendžiant šią estetinę problemą, tačiau odos ir poodžio struktūrinių pokyčių poveikis moterų gyvenimo kokybei Lietuvoje plačiai nenagrinėtas.…

HODŽKINO LIMFOMA. KLINIKINIS ATVEJIS

Sofija Mančinskaja, Ermina Kėvalienė Abstract Hodžkino limfoma, dar žinoma kaip Hodžkino liga, yra piktybinis onkohematologinis susirgimas, pažeidžian­tis limfinę sistemą – B limfocitus. Mikroskopuojant šio tipo navikas išsiskiria gigantiškomis daugiabranduolė­mis Reed Sternberg ir vienbranduolėmis Hodžkino ląs­telėmis. Abiejų tipų ląstelės yra pakitusios – vėžiniai B limfocitai ir turi savitą imunofenotipą. Kliniškai Hodž­kino limfoma pasireiškia limfadenopatija. Dažniausiai (60–80…

SISTEMINĖS RAUDONOSIOS VILKLIGĖS NEUROLOGINĖS KOMPLIKACIJOS

Liudmila Kimševaitė Abstract Straipsnyje analizuojamos sisteminės raudonosios vilkli­gės neurologinės komplikacijos. Galvos smegenų krau­jotakos sutrikimai, galvos skausmas ir traukuliai yra daž­niausios sisteminės raudonosios vilkligės neurologinės komplikacijos. Insultas yra pagrindinė sergančiųjų sis­temine raudonąja vilklige sergamumo, mirštamumo ir negalios priežastis. Jaunų asmenų, ypač moterų, išeminis insultas visada turėtų kelti sisteminės raudonosios vilkli­gės įtarimą. Sisteminę raudonąją vilkligę reikia įtarti…

JAUNO (< 55 METŲ) AMŽIAUS ASMENŲ MIOKARDO INFARKTO RIZIKOS VEIKSNIAI

Guostė Stankevičiūtė, Pranas Šerpytis Abstract Kardiovaskulinės sistemos ligos, ypač išeminė širdies liga, jau ilgą laiką yra pagrindinė mirties priežastis pasau­lyje ir Lietuvoje. Ypač nerimą kelia pastaraisiais metais stebimas didėjantis jauno amžiaus pacientų sergamumas miokardo infarktu. Siekiant geriau išmanyti rizikos veiks­nius, susijusius su jauname amžiuje persirgtu miokardo infarktu ir prisidėti prie pastangų mažinti jo paplitimą, iškeltas…