Donatas Gužauskas, Gabija Švenčionytė, Vaidas Jotautis, Laura Žlibinaitė

Abstract

Lietuvos studentų fizinio aktyvumo lygis nėra pakanka­mas, o 48,7 proc. nepasiekia PSO rekomenduojamų fizi­nio aktyvumo normų. Nustatyta, kad studentai nesilaiko sveikos mitybos rekomendacijų. Svarbu išsiaiškinti, ar medicinos fakulteto studentai taiko studijų metu įgytas žinias apie sveiką gyvenseną ne tik profesinėje aplinkoje, bet ir asmeniniame gyvenime.

Tyrimo tikslas – nustatyti Kauno kolegijos Medicinos fakulteto studentų gyvensenos ypatumus.

Tyrimo metodai. Atliktas kiekybinis tyrimas. Duomenys buvo renkami anoniminės anketinės apklausos būdu, nuotoliniu būdu „Google forms“. Anketą sudarė dvi da­lys: klausimai apie studentų mitybą ir fizinį aktyvumą. Tyrime dalyvavo 970 (18-61 m.) Kauno kolegijos Me­dicinos fakulteto studentų.

Rezultatai. Daugiau kaip pusė studentų (58 proc.) savo mitybą vertina vidutiniškai. Vaisius valgo kelis kartus per savaitę (37,6 proc.) arba kasdien (27,4 proc.), švie­žias daržoves − kelis kartus per savaitę (36,5 proc.) arba kasdien (31 proc.). Nemaža jų dalis kasdien pusryčiauja (39,6 proc.), nors yra ir tokių, kurie niekada nepusry­čiauja (4,5 proc.). Fizine veikla dalis studentų (38,5 proc.) užsiima kiekvieną savaitę, tačiau ne ką mažiau jų (30,7 proc.) per dieną visiškai neskiria laiko fiziniam aktyvu­mui. Fizine veikla neužsiima, nes trūksta motyvacijos (67,9 proc.) ar laisvo laiko (62,7 proc.), riboti finansi­niai ištekliai (17,7 proc.), trūksta patrauklių užsiėmimų (9,6 proc.). 33,2 proc. apklaustųjų savo fizinį pajėgumą vertina gana gerai, 45,4 proc. − patenkinamai.

Išvados. Studentai sveiką mitybą laiko svarbia, tačiau savo žinias apie sveiką gyvenseną ir mitybą vertina vi­dutiniškai ir nesilaiko sveikos mitybos rekomendacijų, o fizinį pajėgumą vertina patenkinamai arba gana gerai, ta­čiau jų fizinio aktyvumo lygis neatitinka rekomendacijų.

Keyword(s): studentai, gyvensena, įpročiai, mityba, fizinis aktyvumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.266
Full Text: PDF

Back