Irena Saldūnaitė, Kristina Saldūnaitė-Mikučionienė, Justina Račaitė

Abstract

Burnos sveikata yra vienas iš svarbių bendros sveika­tos komponentų, siejamų su gyvenimo kokybe. Burnos sveikatą lemia žinios, burnos higienos įpročiai ir įgūdžiai bei tinkama mityba. Tyrimo tikslas − nustatyti Marijam­polės profesinio rengimo centro 15 ir 18 metų mokinių žinių apie burnos higieną ir mitybos įpročius sąsajas su savo burnos sveikatos vertinimu ir varžymusi šypsotis. Metodai: tyrimo imtis 323 mokiniai. Apklausa vykdyta 2022 vasario mėn., priemonė − speciali tyrimui parengta anoniminė anketa. Atlikta statistinė duomenų analizė nau­dojant IBM SPSS 27,0 programinę įrangą. Rezultatai: nu­statyta, kad 55,7 proc. (n=180) respondentų savo burnos sveikatą vertina kaip gerą. 81,5 proc. (n=163) 18-mečių mano, kad daug angliavandenių turintis maistas gali turėti įtakos dantų ėduonies atsiradimui, o 87,0 proc. (n=107) 15-mečių, kad tai gali būti nevalomos dantų apnašos. Dantis 2 kartus per dieną valo per 40 proc. tyrimo daly­vių, trečdalis mokinių nenaudoja jokių papildomų bur­nos priežiūros priemonių. Tyrimo rezultatai parodė, kad 60,4 proc. (n=197) mokinių pas odontologą lankosi tik esant danties skausmui, o 3,4 proc. (n=11) visai nesi­lanko. Išvados. Mokiniai, kurie rečiau ir trumpiau valo dantis, pas specialistą lankosi tik esant skausmui, savo burnos sveikatą dažniau vertina patenkinamai ar blogai.

Keyword(s): paaugliai, dantų ėduonis, burnos higiena, mityba.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.125
Full Text: PDF

Back