LYTINIŲ ORGANŲ CHLAMYDIA TRACHOMATIS INFEKCIJOS PAPLITIMAS IR RIZIKOS VEIKSNIAI

Kristina Sauliūnaitė Abstract Tyrimo tikslas – apibendrinti naujausius literatūros duo­menis apie Chlamydia trachomatis infekcijos epidemio­loginę situaciją įvairiose pasaulio šalyse bei infekcijos atsiradimo rizikos veiksnius. Tyrimo metodas – sisteminė literatūros apžvalga. Moks­linių publikacijų paieška atlikta naudojantis PubMed paieškos sistema elektroninėje Medline duomenų bazėje. Atrinkti straipsniai, parašyti anglų kalba. Rezultatai. C. trachomatis bakterinė lytiškai plintanti infekcija yra…

ŠIZOAFEKTINIS SUTRIKIMAS IR JO GYDYMO METODAI

Augustė Matuzaitė Abstract Nepaisant akivaizdaus pacientų, turinčių gretutinių psi­chozės ir afektinių simptomų, buvimo, daugelyje tyrimų padaryta išvada, kad šizoafektinis sutrikimas, kaip ats­kira diagnozė, neegzistuoja. Dėl tyrimuose pabrėžiamos abejonės šia diagnoze ir diagnostinių kriterijų gausos, kyla daug klausimų, susijusių su šių pacientų gydymu ir priežiūra. Tyrimo tikslas – išanalizuoti įrodymais pagrįstąinformacijąapie šizoafektinio sutrikimo gydymo bū­dus. Atlikta…

ŪMINIS KALKULINIS CHOLECISTITAS: ETIOLOGIJA, RIZIKOS VEIKSNIAI, KLINIKINIAI SIMPTOMAI IR DIAGNOSTIKA

Mantas Balčytis Abstract Lietuvoje atliekama 7000 cholecistektomijų per me­tus − tai trečia pagal dažnumą operacija šalyje. Tyrimo tikslas − įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie ūminį kalkulinį cholecistitą, etiologiją, reikšmingus rizikos veiksnius, galinčius turėti įtakos šios patologijos vystymuisi, ligos klinikinius simptomus bei diagnostikos ypatumus. Ty­rimo metodas − sisteminėmokslinės literatūros apžvalga ir analizė.…

POREZEKCINIS TIESIOSIOS ŽARNOS SINDROMAS

Viktorija Krunkaitienė, Skirmantas Krunkaitis Abstract Tyrimo tikslas − apžvelgti porezekcinio sindromo (PRS) patofiziologiją, epidemiologiją ir jį galinčias sukelti prie­žastis, aptarti sindromo apibrėžimą bei gydymo gali­mybes. Tyrimui atlikti pasirinktas mokslinės literatūros analizės metodas. Šaltinių paieškai naudoti nurodyti raktažodžiai ir jų kombinacijos. Elektroninė literatūros paieška atlikta naudojantis PubMed (Medline), ScienceDirect, Cochrane Library elektroninėmis duomenų bazėmis. Buvo atrinkti…

DIABETINĖ KETOACIDOZĖ: EPIDEMIOLOGIJA, KLINIKA IR GYDYMO PRINCIPAI

Martynas Judickas Abstract Diabetinė ketoacidozė (DKA) yra dažniausia pacientų, ku­riems patvirtintas cukrinis diabetas (CD), ūminė hipergli­keminė būklė ir mirties priežastis. DKA dažniau nustatoma žmonėms, sergantiems I tipo CD, nors trečdalį diabetinės ketoacidozės atvejų sudaro pacientai, kuriems patvirtin­tas II tipo cukrinis diabetas. Nepaisant stebimo ženklaus DKA atvejų sumažėjimo, ši patologija vis dar išlieka opi problema besivystančiose…

ŪMINIS CHOLECISTITAS: DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Juozas Rimkus Abstract Ūminis cholecistitas – viena dažniausių pilvo skausmo priežasčių. Šiame straipsnyje trumpai apžvelgiama ūminio cholecistito diagnostika ir gydymas. Moks­linės literatūros paieška atlikta naudojantis PubMed, ClinicalKey, ScienceDirect ir Google Scholar duomenų bazėmis. Analizei atrinkta 13 straipsnių, atitikusių na­grinėjamą temą. Ūminio cholecistito dažniausia prie­žastis − tulžies pūslės akmenys. Nėra nei vieno kli­nikinio ar laboratorinio požymio,…

SKIEPIJIMO SAUGUMO VERTINIMAS, DVEJOJIMO SKIEPYTIS DIDĖJIMAS

Algimantas Žaltauskas, Pijus Ruokis, Rugilė Dobradziejutė Abstract Vakcinacija yra viena efektyviausių visuomenės sveikatą užtikrinančių priemonių dėl savo saugumo, efektyvumo, prieinamumo bei mažos kainos. Visuomenėje kyla bai­mių ir abejonių dėl vakcinų saugumo – viena dažniausiai nurodomų yra tariama autizmo ir vakcinavimo sąsaja. Tyrimo tikslas – apžvelgti vakcinų saugumą ir nepasiti­kėjimo jų saugumu priežastis. Šaltinių paieška vykdyta…

TUŠČIOJO TURKIABALNIO SINDROMAS: ETIOLOGIJA, PATOGENEZĖ, DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Asta Mozūrė Abstract Tuščiojo turkiabalnio sindromas yra subarachnoidinio tarpo išvarža į turkiabalnį, kitaip dar vadinama arachnoi­docelė. Ji dažnai būna atsitiktinis radinys MRT vaizduose. Tyrimo tikslas − aprašyti tuščiojo turkiabalnio sindromą, aptarti jo etiologiją, atsiradimo mechanizmus, simptoma­tiką, diagnostikos ir gydymo galimybes. Mokslinių darbų paieška atlikta PubMed, Google Scolar duomenų bazėse. Neįtraukti straipsniai, parašyti kita nei anglų…

KAIP ATPAŽINTI IR DIAGNOZUOTI GENERALIZUOTĄ NERIMO SUTRIKIMĄ

Julija Lapiniauskaitė, Eglė Jakūbaitytė Abstract Darbo tikslas – išsiaiškinti generalizuoto nerimo sutri­kimo rizikos veiksnius, diagnostikos ypatybes. Metodai. Literatūros apžvalgai informacija rinkta Pu­bMed ir Up ToDate duomenų bazėse. Paieškai naudoti raktiniai žodžiai, susiję su generalizuotu nerimo sutri­kimu. Rezultatai. Generalizuotas nerimo sutrikimas yra lėtinis nerimo sutrikimas, pasireiškiantis bendriniu, į specifinius įvykius ar situacijas nenukreiptu nerimu. Literatūros duo­menimis,…

ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SLAUGYTOJŲ SU DARBU SUSIJUSIO PLAŠTAKŲ KONTAKTINIO DERMATITO POŽYMIŲ PAPLITIMAS IR PREVENCIJA

Anastasija Grinčenko, Zita Gierasimovič, Jurgita Stirblienė, Natalja Fatkulina Abstract Didžiausiai plaštakų kontaktinio dermatito rizikos grupei priklauso anestezijos ir intensyviosios terapijos (AIT) slaugytojai, nes jų darbas, siekiant išvengti hospitalinių infekcijų, reikalauja dažnos rankų higienos ir ilgalaikio medicininių pirštinių mūvėjimo. Tyrimo tikslas – išana­lizuoti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų su darbu susijusio plaštakų kontaktinio dermatito požy­mių paplitimą…

GYDYTOJO − PACIENTO SĄVEIKA: TAPSMAS EPILEPSIJA SERGANČIU PACIENTU

Jurgita Tuitaitė Abstract Epilepsija – nenuspėjama liga. Sunku numatyti priepuo­lio laiką ir pasekmes, todėl pacientui, gydytojo kabinete išgirdusiam šią diagnozę, nelengva suprasti, kaip pasikeis jo gyvenimas. Susitikimų su gydytojais metu pacientas mokosi pažinti šią ligą, nuolat reflektuojant apie kūno pokyčius ir gydymo eigą. Naujausi epilepsija sergančių asmenų gyvenimo kokybės tyrimai rodo bendravimo ir bendradarbiavimo su…

CURRENT CONCEPTS AND CHARACTERISTICS OF SELF-HARMING BEHAVIOUR

Sergey Igumnov, Sergey Davidovsky, Robert Iskandarov, Olga Iskandarova Abstract Several biological risk factors for suicidal and self-har­ming behaviour have now been identified. The differen­ces relate to changes in key neurotransmitter systems (serotonergic, polyamine stress response, glutamatergic and GABAergic systems), inflammatory response, astro­glial dysfunction, neuronal plasticity factor, confirming the need to differentiate between those motivated to…