Gabrielė Martinėlytė, Ingrida Vasiliauskienė, Sandra Petrauskienė

Abstract

Tyrimo tikslas – išanalizuoti tėvų žinias apie jų vaikų, lankančių lopšelį-darželį, burnos sveikatai įtaką daran­čius veiksnius.

Medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2020 metų vasa­rio mėnesį. Žinios tirtos tėvų, kurių iki šešerių metų vai­kai lanko Kauno lopšelį-darželį „Žvangutis“ ir Rokiškio lopšelį-darželį „Nykštukas“. Tyrime dalyvavo 120 tėvų. Tyrimo metodas – anketinė apklausa.

Rezultatai. Tėvai nepakankamai gerai žino, kiek kartų vaikams reikia profilaktiškai apsilankyti pas burnos prie­žiūros specialistą. Daugumos vaikų pirmasis vizitas pas burnos priežiūros specialistą buvo tik atsiradus dantų ėduonies pažeidimo požymių. Rezultatai parodė, kad tėvai žino, kiek kartų per dieną reikia valyti dantis, ta­čiau tik 60,8 proc. apklaustųjų dantis valo kartu su vaiku, 76,7 proc. nenaudoja vaikų tarpdančių priežiūrai dantų siūlo. 75 proc. vaikų dažnai užkandžiauja ir didelė dalis respondentų vaikų užkandžiams renkasi daug angliavan­denių turinčius produktus.

Išvada.Tėvų, kurių vaikas lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą, žinios apie vaikų mitybos sąsajas su dantų ėduo­nimi, burnos sveikatą ir burnos higieną yra nepakanka­mos.

Keyword(s): ikimokyklinio amžiaus vaikai, tėvų žinios, burnos ertmės higiena, mityba, dantų ėduonis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.163
Full TextPDF

Back