Kristina Žalnieraitienė, Aistė Žukauskaitė

Abstract

Vis didėjantis maistui alergiškų vaikų skaičius parodo svarbią visuomenės sveikatos problemą. Atsiranda vis su­dėtingesnių ir pavojingesnių reakcijų į tam tikrus maisto produktus. Ši problema sukelia sunkumų šeimose. Mais­tui alergiški žmonės ir vaikai jaučiasi suvaržyti, riboja save, keičiasi šeimos gyvensena, ypač mitybos įpročiai. Tyrimo tikslas – atskleisti šeimų, auginančių maistui alergišką vaiką, maitinimosi problemas. 2022 m. vasa­rio – kovo mėn. naudojant klausimyną vykdyta anketinė apklausa (kiekybinis tyrimas). Tyrimo dalyviai – visų Kauno miesto lopšelių darželių vaikų, alergiškų mais­tui, tėveliai (apklausta 80 respondentų). Gauti rezulta­tai atskleidė, jog beveik pusė respondentų vaiko maisto alergijos formą įvardijo kaip lengvą. Dažniausiai alergija pasireiškė pienui ir pieno produktams, kiaušiniams, rie­šutams ir kviečiams. Paaiškėjo, kad tik 18,3 proc. res­pondentų šeimų mityba nesikeitė, t.y. valgo kaip įpras­tai, tačiau vaikui maistą gamina atskirai (be alergenų). Dažniausiai minėti šeimos maitinimosi iššūkiai augi­nant alergišką maistui vaiką buvo „tinkamų alternatyvų paieška“, „tinkamo mišinuko kūdikiams paieška“, „vaiko maitinimas šventėse, įstaigose“, „aplinkinių nuomonė“, „skirtingos specialistų nuomonės“, „vaiko noras valgyti tam tikrus produktus“ ir t.t. Nemaža dalis respondentų nurodė esantys nuolatinės kontrolės būsenos. Išvykos, šventės, renginiai tampa pavojingi alergiškam vaikui, to­dėl užkandžius ir maistą reikia gaminti namuose, nes ne visi vaikiški renginiai yra pritaikyti alergiškiems vaikams.

Keyword(s): maistui alergija, vaikai, mityba, sunkumai, šeima.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.248
Full TextPDF

Back