Simas Korženka, Rasa Volskienė, Jolita Kirvaitienė

Abstract

Bendrasis cholesterolis yra vienas iš pagrindinių kraujo rodiklių, kurio padidėjimas susijęs su aterosklerozės ri­zika. Mitybos pokyčiai, susiję su sočiųjų riebalų rūgščių sumažėjusiu vartojimu, sėkmingai mažina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Žmonės, siekdami page­rinti savo sveikatos būklę, dažnai nežino, kurių maisto produktų privalo atsisakyti ar vartoti mažiau, kad išlai­kytų subalansuotą, įvairią ir saikingą mitybą. Tyrimo tiks­las – įvertinti X bendruomenės mitybos ir cholesterolio kiekio kraujyje sąsajas. Tyrimo metu apklausti X ben­druomenės savanoriškai tyrime sutikę dalyvauti asmenys, įvertinti jų kraujo tyrimų rezultatai. Tyrime dalyvavo 78 tiriamieji nuo 18 iki 74 metų, kurių cholesterolio kiekis kraujyje buvo optimalus (51 proc.), saikingai padidėjęs (30 proc.) ir kritiškai padidėjęs (19 proc.). Tyrimo rezul­tatai: nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp sviesto vartojimo dažnio ir mažo tankio lipidų (MTL) kiekio kraujyje; riešutų (sėklų) vartojimo dažnio ir di­delio tankio lipidų (DTL) kiekio kraujyje (p<0,05). Tarp kitų maisto produktų vartojimo dažnio ir cholesterolio kiekio kraujyje statistiškai reikšmingų skirtumų nenu­statyta. Tiriamųjų, dažniau vartojusių sviestą, augalinius aliejus ir džiovintus vaisius, cholesterolio kiekio rodikliai kraujyje buvo aukštesni, negu tiriamųjų, kurie sviestą, augalinius aliejus ir džiovintus vaisius vartojo rečiau.

Keyword(s): cholesterolis, riebalų rūgštys, mityba, aterosklerozė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.242
Full TextPDF

Back