Loreta Valatkevičienė, Modesta Čaplikaitė, Žaneta Mickienė

Abstract

Straipsnyje pristatomo tyrimo metu buvo siekiama at­skleisti Tyliosios kartos ir Kūdikių bumo kartos moterų odos priežiūros ypatumus. Tyrime dalyvavo 10 informan­čių. Interviu klausimai buvo pateikti tik toms moterims, kurios priklauso Tyliajai arba Kūdikių bumo kartai. Ty­rimui atlikti pasitelktas kokybinis duomenų rinkimo me­todas – pusiau struktūruotas interviu. Duomenų analizė vykdyta turinio analizės metodu. Tyrimo rezultatai pa­rodė, jog Kūdikių bumo kartos moterys naudoja daugiau kosmetikos priemonių, negu Tyliosios kartos atstovės ir šiam veiksmui atlikti savo kasdienybėje atranda dau­giau priežasčių, labiau akcentuoja kosmetinių priemonių naudojimo įtaką gerai jų savijautai. Kūdikių bumo kartai priklausančios moterys labiau linkusios naudotis grožio specialisto paslaugomis, negu Tyliosios kartos moterys. Pastebima, jog Kūdikių bumo kartos atstovės atranda daugiau priežasčių, dėl kurių turėtų skirti dėmesį savo išvaizdai ir labiau akcentuoja kosmetologinių procedūrų įtaką gerai jų savijautai. Nustatyta, jog tarp Tyliosios kartos moterų labiau pastebima prastėjančios gyvenimo kokybės įtaka odos priežiūros įpročiams.

Keyword(s): Tylioji karta, Kūdikių bumo karta, odos priežiūra, senėjimas, gyvenimo kokybė, grožio suvokimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.241
Full TextPDF

Back