Austėja Semėnaitė

Abstract

Atopinis dermatitas yra paplitusi lėtinė uždegiminė odos liga, kuri neigiamai veikia tiek ligonio, tiek šei­mos gyvenimo kokybę. Trūksta susistemintos infor­macijos apie tai, kaip gyvenimo kokybė priklauso nuo atopinio dermatito sunkumo laipsnio, kaip skiriasi tarp įvairaus amžiaus pacientų ir šeimose, kuriose auga šia liga sergantis vaikas. Atlikta sisteminė literatūros ana­lizė PubMed duomenų bazėje. Analizė atlikta remiantis PRISMA atrankos sistemos metodiniais reikalavimais. Įtraukti straipsniai, publikuoti per pastaruosius 10 metų (2011 – 2021 metais), anglų kalba, pagal raktažodžius ar jų derinius (angl. atopic dermatitis, eczema, quality of life, family). Į apžvalgą įtraukta 15 straipsnių. Nu­statytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp blogesnės gyvenimo kokybės ir atopinio dermatito. Statistiškai reikšmingų skirtumų įvairaus amžiaus pacientams ne­buvo rasta. Šeimų gyvenimo kokybės pokyčiai kore­liuoja su sergančio atopiniu dermatitu vaiko gyvenimo kokybe. Nustatytas reikšmingas ryšys tarp atopinio der­matito sunkumo laipsnio ir prastesnės gyvenimo ko­kybės. Papildomos žinios tėvams apie sergančių vaikų ligos valdymą ir gydymą turi teigiamą įtaką geresnei gyvenimo kokybei. Pagrindiniai literatūros analizės trūkumai: kai kuriuose tyrimuose buvo mažos pacientų imtys, taikyti skirtingi gyvenimo kokybės ir ligos sun­kumo vertinimo metodai.

Atopinis dermatitas reikšmingai sumažina tiek vaikų, tiek suaugusiųjų gyvenimo kokybę, ypač sergant sun­kiomis ligos formomis, pablogina ir šeimos narių gyve­nimo kokybę. Mokymai, papildomos žinios apie atopinį dermatitą pagerina sergančiųjų ir jų šeimos gyvenimo kokybę. Būtina suvienodinti ir atlikti išsamius sergan­čiųjų atopiniu dermatitu gyvenimo kokybės tyrimus.

Keyword(s): atopinis dermatitas, egzema, gyvenimo kokybė, šeima.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.238
Full Text: PDF

Back