Loreta Valatkevičienė, Emilija Ruškutė, Modesta Čaplikaitė

Abstract

Straipsnyje pristatomo tyrimo metu buvo siekiama at­skleisti mobiliųjų kosmetologijos paslaugų poreikį ge­rinant nėščiųjų gyvenimo kokybę. Tyrime dalyvavo 76 respondentės. Klausimai buvo pateikti tik besilaukian­čioms moterims. Tyrimui atlikti pasitelktas kiekybinis duomenų rinkimo metodas – anketinė apklausa inter­netu. Duomenų analizė vykdyta pasitelkiant statistinių duomenų apdorojimo programą „Microsoft Office Excel 2016“, atlikta aprašomoji grafinė analizė. Pagrindiniai tyrimo rezultatai parodė, jog nemaža dalis apklaustųjų mobiliąsias kosmetologijos paslaugas pirmiausia vertina kaip galimybę gerinti savo emocinę sveikatą, joms itin svarbu malonus ir rūpestingas specialisto bendravimas, jauki ir patogi aplinka. Tyrimo duomenimis, responden­tės mobiliąsias kosmetologijos paslaugas vertina kaip galimybę sumažinti grožio procedūroms reikalingo laiko sąnaudas, neatsiriboti nuo tokio tipo procedūrų, išvengti sunkumų ir nepatogumų, kylančių nėštumo laikotarpiu (nuovargis dėl ilgos kelionės, rizikingas nėštumas ir kt.).

Keyword(s): mobiliosios kosmetologijos paslaugos, gyvenimo kokybė, nėščiosios.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.277
Full Text: PDF

Back