Turinys

Riboto pakaltinamumo kriterijų taikymo analizė asmenims, turintiems šizofrenijos spektro sutrikimus
Konstantinas Daškevičius, Jelena Daškevičienė
PDF
5-9
Savižudybių prevencijos aktualijos ikiteisminių tyrimų medžiagos apžvalgos duomenimis
Alvydas Benošis, Rita Aliukonienė, Alvydas Navickas, Vygintas Aliukonis
PDF
10-20
Teismo psichiatrijos pacientų smurtinio elgesio rizikos veiksniai
Aldona Šileikaitė, Ilona Čėsnienė, Arūnas Germanavičius
PDF
21-26
Nepakaltinamų asmenų pakartotinio nusikalstamumo ir įgalinimo sąsajos
Jolanta Navickienė, Algimantas Liausėdas, Edmundas Vaitiekus
PDF
27-32
Krizinės situacijos ir moterų agresyvus smurtinis elgesys – psichopatologiniai ypatumai ir teismo psichiatrinis įvertinimas
Jolanta Didžiokienė
PDF
33-38
Endogeninių depresijų psichopatologija ir klinika
Aldona Šiurkutė, Marius Karnickas, Eglė Ulevičiūtė-Šigajevienė, Jūratė Lengvenienė, Valentinas Mačiulis
PDF
39-46
Teismo psichiatrijos pacientų sociodemografinių ir klinikinių veiksnių bei nusikalstamo elgesio sąsajos
Aldona Šileikaitė, Arūnas Germanavičius, Ilona Čėsnienė
PDF
47-51
Fiziologinio afekto būsenos reikšmė nužudymui ir sunkiam sveikatos sutrikdymui kvalifikuoti
Rita Aliukonienė, Neringa Aliukonienė, Vygintas Aliukonis
PDF
52-57
Asmenų, užaugusių alkoholikų šeimose, agresija ir pasitenkinimas gyvenimu
Sławomir Ślaski
PDF
58-64
Naujagimio nužudymo teisiniai ir medicininiai aspektai
Rita Aliukonienė, Alvydas Navickas, Aurėja Bareikytė
PDF
65-69
Resocializacijos programos, skirtos nuteistiesiems, padariusiems ypač žiaurias žmogžudystes
Waldemar Woźniak
PDF
70-74
Narkotikus vartojančių agresija prieš kitus ir psichoterapinės-krizinės/ prevencinės intervencijos poreikis (atvejo analizė)
Lina Jurkštaitė-Pačėsienė, Laima Sapežinskienė
PDF
75-80
Sąsajos tarp skubią pagalbą teikiančių darbuotojų sociodemografinių – profesinių charakteristikų, nuostatų savižudybių prevencijos atžvilgiu, psichikos sveikatos, streso įveikos strategijų, perdegimo sindromo, savižudybių intervencijos žinių bei įgūdžių
Darius Leskaukas, Aidana Lygnugarytė-Grikšienė, Nedas Jasinskas, Agnė Masiukienė
PDF
81-87
Savižudybių mediciniški ir visuomeniški aspektai Lietuvoje XX amžiaus pirmojoje pusėje
Alvydas Navickas, Audronė Smirinenko, Petras Navickas, Laura Lukavičiūtė, Algirdas Dembinskas, Romualdas Gurevičius, Rita Aliukonienė, Alvydas Benošis, Robertas Badaras, Konstantinas Daškevičius, Jelena Daškevičienė
PDF
88-95
Pedofilų asmenybės ypatumai ir socialinė kompetencija
Zdzisław Majchrzyk, Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz
PDF
96-104
Nuteistųjų autoagresinio elgesio pakitimai bausmės atlikimo vietose Lenkijoje
Jerzy Pobocha
PDF
105-109
Rūkymo ypatumai tarp psichiatrijos ir nepsichiatrijos stacionaruose gydomų pacientų Lietuvoje
Alvydas Navickas, Justina Valančiūtė, Petras Navickas, Laura Lukavičiūtė, Vita Danilevičiūtė
PDF
110-116