Jolanta Didžiokienė

Santrauka

Darbe analizuojama Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) prie SAM Utenos ekspertiniame skyriuje 2005-2014m. laikotarpiu tirtų moterų, įvykdžiusių nusikaltimus žmogaus gyvybei ir sveikatai, socialiniai, diagnostiniai bei motyvų aspektai. Dešimties metų laikotarpiu tokio pobūdžio nusikalstamas veikas įvykdė 44,7 proc. visų tirtų moterų Utenos ekspertiniame skyriuje. Nagrinėjama amžiaus, psichikos sutrikimų įtaka šio pobūdžio moterų nusikalstamai veikai. Dažniausiai moterys smurtavo 18-33 m. bei 57-58 m. amžiaus. Straipsnyje analizuojamas nusikalstamos veikos pobūdis, socialinių faktorių įtaka moterų įvykdytam smurtui, smurtautojos ir aukos santykis. 25,7 proc. moterų aukomis tapo vaikai, tarp jų ir naujagimiai; 23,8 proc.- sutuoktiniai, sugyventiniai. Tyrimo duomenimis, dominavo menkas tiriamųjų išsilavinimas, pastovaus pragyvenimo šaltinio bei lytinio partnerio neturėjimas, ankstesni teistumai, piktnaudžiavimas alkoholiu ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis. Darbe nagrinėjama šio pobūdžio moterų įvykdytos nusikalstamos veikos motyvacija. Dominuojantys motyvai: patologiniai motyvai (29,7 proc.), impulsyvūs veiksmai, kilę staiga, gynybos tikslu(25,7 proc.), keršto motyvas(16,8 proc.). Straipsnyje aptariami dažniausiai pasitaikantys psichikos sutrikimai moterims, įvykdžiusioms minėtas veikas. 29,7 proc. tirtų atvejų moterys smurtavo būdamos psichozės būsenoje. 23,7 proc. tiriamųjų konstatuojami asmenybiniai sutrikimai. Apie 66 proc. moterų anksčiau buvo gydytos psichiatrijos stacionaruose.

Raktiniai žodžiai: moterų smurtinis elgesys; moterų nusikalstamumas; krizinės situacijos; moterų agresyvūs veiksmai; stacionarinės teismo psichiatrijos; teismo psichologijos ekspertizės baudžiamosiose bylose; socialiniai faktoriai; agresijos motyvai; moterų psichikos sutrikimai
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.005
Pilnas tekstasPDF

Atgal