Sławomir Ślaski

Santrauka

Tikslas – hipotezių, susijusių su skirtumais gyvenimo pasitenkinimu lygmenyje ir jo aspektais, verifikacija, taip pat asmenų, užaugusių alkoholikų šeimose, ir kontrolinės grupės agresijos tyrimas, bendras ryšys tarp agresijos ir pasitenkinimo šiose grupėse. Metodas – buvo tiriama 100 asmenų, gyvenančių Varšuvoje, grupė. Tarp tiriamųjų asmenų buvo 58 vyrai ir 42 moterys. Visi pilnamečiai, daugiau kaip 18 metų amžiaus, vyriausiam asmeniui tyrimo metu sukako 25 metai. Tyrimo grupių amžiaus vidurkis – 23,3 metai. Pasitenkinimo gyvenimu tyrimui buvo panaudota gyvenimo pasitenkinimo vertinimo anketa. Agresijos tyrimui buvo panaudotas instrumentinis psichologinis agresijos sindromo vertinimo metodas. Tai pat buvo naudojama anketa šeimos dominančių išaiškinimui. Išvada – asmenys iš asmenų, užaugusių alkoholikų šeimose, grupės yra mažiau patenkinti gyvenimu ir daugiau agresyvūs už asmenis kontrolinėje grupėje.

Raktiniai žodžiai: agresija; pasitenkinimas gyvenimu; asmenys; užaugę alkoholikų šeimose
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.009
Pilnas tekstasPDF

Atgal