Aldona Šileikaitė, Arūnas Germanavičius, Ilona Čėsnienė

Santrauka

Lyginant su Vakarų šalimis Lietuvoje vis dar stokojama teismo psichiatrijos pacientų epidemiologinų studijų. Šiame straipsnyje analizuojami Rokiškio psichiatrijos ligoninėje 325 priverstinai gydomų pacientų sociodemografiniai bei klinikiniai veiksniai, kurie gali būti siejami su šių pacientų nusikalstama veika. Gauti rezultatai rodo, kad didžiąją dalį teismo psichiatrijos ligoninėje gydomų pacientų sudaro sergantieji psichoziniais (69,5 proc.) ir intelekto (12,3 proc.) sutrikimais. Taip pat nustatyta, kad tirtoje imtyje gana paplitusi priklausomybė nuo psichoaktyvių medžiagų (41,2 proc.), o daugumai asmenų priverstinis gydymas skirtas dėl atliktų smurtinių nusikalstamų veikų. Remiantis atliktos dvinarės logistinės regresijos analizės duomenimis, galima teigti, kad teismo psichiatrijos pacientų vyresnis amžius ir intoksikacija įvykio metu yra statistiškai reikšmingi veiksniai, prognozuojantys smurtinio elgesio riziką. Reikalingi tolimesni moksliniai tyrimai, kad būtų gauti specifiniai duomenys apie įvairius nusikalstamo elgesio rizikos faktorius Lietuvos teismo psichiatrijos populiacijoje. Rizikos vertinimo instrumentų patikimumas taip pat yra ateities tyrimų objektas.

Raktiniai žodžiai: teismo psichiatrijos pacientai; nusikalstamo elgesio rizika; smurtinis elgesys.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.007
Pilnas tekstasPDF

Atgal