Darius Leskaukas, Aidana Lygnugarytė-Grikšienė, Nedas Jasinskas, Agnė Masiukienė

Santrauka

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, Lietuva savižudybių skaičiumi Europoje pirmauja, o visame pasaulyje užima penktą poziciją. Viena iš perspektyviausių intervencijų savižudybių prevencijoje – sveikatos priežiūros specialistų mokymai. Skubios medicinos pagalbos (SMP) specialistai, esantys arčiausiai potencialiai pažeidžiamų asmenų, gali identifikuoti savižudybės riziką turinčius asmenis bei suteikti pirminę paramą ir nukreipti tolesnei pagalbai. Tyrimo tikslas buvo įvertinti sąsajas tarp skubią pagalbą teikiančių darbuotojų sociodemografinių – profesinių charakteristikų, nuostatų savižudybių prevencijos atžvilgiu, psichikos sveikatos, streso įveikos strategijų, perdegimo sindromo, savižudybių intervencijos žinių bei įgūdžių. Šiuo tikslu buvo apmokyti savižudybių prevencijos Utenos apskrities SMP specialistai. Atlikta respondentų apklausa prieš mokymus ir praėjus 6 mėnesiams po mokymų. Apklausai sudarytas klausimynas, kuriame vertinama: sociodemografinės – profesinės charakteristikos, savižudybių intervencijos žinios bei įgūdžiai, nuostatos savižudybių prevencijos atžvilgiu, psichikos sveikata, streso įveikos strategijos, perdegimo sindromas. Tyrime dalyvavo 268 SMP specialistai. 13,4 proc. tiriamųjų nustatyta savižudybės rizika, 38,4 proc. didžiosios depresijos sutrikimas, 67,2 proc. generalizuotas nerimo sutrikimas, 3,7 proc. tiriamųjų žalingas alkoholio vartojimas, 1,9 proc. priklausomybės nuo alkoholio sindromas. Praėjus 6 mėnesiams po mokymų sumažėjo respondentų skaičius, kuriems nustatyta suicido rizika bei generalizuotas nerimo sutrikimas. Geresni savižudybės intervencijos įgūdžiai siejami su: jaunesniu amžiumi; trumpesniu darbo stažu; aukštesniu išsilavinimu; didesniu darbo krūviu; teigiamesnėmis nuostatomis savižudybių prevencijos atžvilgiu; į problemą orientuota streso įveika. Praėjus 6 mėnesiams po vienkartinių savižudybių prevencijos mokymų, savižudybės rizikos veiksnių vertinimas pagerėjo, tačiau savižudybių intervencijos įgūdžiai bei nuostatos savižudybių prevencijos atžvilgiu nepasikeitė.

Raktiniai žodžiai: mokymai; prevencija; savižudybės; skubios medicinos pagalbos specialistai; psichikos sveikata.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.013
Pilnas tekstasPDF

Atgal