Turinys

Paciento konfidencialios informacijos teikimo valstybės institucijoms teisinis reguliavimas
Giedrius Mozūraitis
PDF
5-13
Streso ir kitų psichosocialinių veiksnių Lietuvos mažose statybos ir nekilnojamojo turto įmonėse tyrimas
Dovilė Bastakytė, Kazys Algirdas Kaminskas
PDF
14-20
Paauglių psichoemocinės savijautos ir agresyvaus elgesio sąsajos su fiziniu aktyvumu
Audronė Dumčienė, Andrius Vaicekauskas
PDF
21-24
Sportuojančių paauglių savijauta, aktyvumas, nuotaika ir optimistinis mąstymo būdas
Romualdas Malinauskas, Andrius Vaicekauskas
PDF
25-27
Vaikų kvėpavimo sistemos rodiklių funkcinių ryšių įvertinimas priklausomai nuo lyties
Rimantė Pereckienė, Audronė Astrauskienė, Brigita Zachovajevienė, Pavelas Zachovajevas
PDF
28-31
Lietuvos kirpėjų dermatologinės problemos
Edita Naruševičiūtė-Skripkienė, Eglė Ramelytė, Monika Niedvaraitė, Kristina Kiliūtė, Matilda Bylaitė
PDF
32-37
Socialinės sveikatos būklė ir amžius
Algirdas Juozulynas, Rasa Savičiūtė, Antanas Jurgelėnas, Vaineta Valeikienė, Rimantas Stukas
PDF
38-42
Lietuvos moksleivių psichotropinių medžiagų (narkotikų) vartojimo, pasekmių ir priežastinių ryšių tyrimas
Saulius Čaplinskas
PDF
43-48
Podiplominių studijų poreikio įvertinimas visuomenės sveikatos specialistų požiūriu
Tomas Vaičiūnas, Aurelija Blaževičienė, Vaclovas Šveikauskas
PDF
49-53
Paauglių mokyklinio nerimo ypatumai priklausomai nuo lyties
Šarūnas Klizas, Irina Klizienė, Darius Talačka
PDF
54-57
Lietuviškosios psichologinės gerovės skalės struktūra: suaugusiųjų imties analizė
Albinas Bagdonas, Audronė Liniauskaitė, Antanas Kairys, Vilmantė Pakalniškienė
PDF
58-65
DNR metilinimo pokyčiai periferinio kraujo leukocituose pacientams, sergantiems skrandžio vėžiu
Albertas Daukša, Antanas Gulbinas, Aurelija Kazlauskaitė, Johannes Oldenburg, Osman El-Maarri
PDF
66-70
Pacientų požiūris į anestezijos metodą ir jo pasirinkimo motyvai
Dagnė Birutė, Tomas Bukauskas, Andrius Macas
PDF
71-75
Demografinių veiksnių sąsajos su klinikine greivso ligos išraiška ir baigtimi
Dalia Daukšienė, Narseta Mickuvienė
PDF
76-80
Nėščiųjų konsultavimo vaistinėse apie racionalų vaistinių medžiagų vartojimą sąsajos su farmacijos specialistų išsilavinimu ir amžiumi
Švitrigailė Grincevičienė
PDF
81-84
Infekcinio endokardito chirurginio gydymo tendencijos Vilniaus universiteto ligoninės santariškių klinikose 2007 – 2009 metų laikotarpiu
Pranas Šerpytis, Palmyra Semėnienė, Rasa Čypienė, Arimantas Grebelis, Jonas Misiūra, Irina Alitoit, Akvilė Šmigelskaitė
PDF
85-90
Vilniaus miesto GMP gydytojų ir slaugos specialistų ūminių koronarinių sindromų diagnostikos ir pirmos pagalbos teikimo įgūdžių analizė
Pranas Šerpytis, Urtė Gargalskaitė, Vanda Pumputienė, Tadeušas Rodz, Neringa Karvelytė
PDF
91-97
Lazerinės doplerografijos vertė nudegimų diagnostikoje ir gydyme
Algirda Venclauskienė, Algidas Basevičius, Ernestas Zacharevskij, Vytautas Vaičekauskas, Saulius Lukoševičius, Rytis Rimdeika
PDF
98-103
Ar sezoniškumas turi įtakos ūminio miokardo infarkto sergamumui bei mirtingumui?
Pranas Šerpytis, Jonas Misiūra, Egidijus Berūkštis, Simona Pelanytė
PDF
104-109
Kardiovaskulinės sistemos biologinis laikrodis: koks cirkadinių ritmų vaidmuo ūminio miokardo infarkto patogenezėje?
Pranas Šerpytis, Jonas Misiūra, Egidijus Berūkštis, Simona Pelanytė
PDF
110-115
Atstatomojo reabilitacinio gydymo įtaka pacientų gyvenimo kokybei po stomos suformavimo operacijos
Jurgita Gulbinienė, Ugnė Žalkauskaitė
PDF
116-121
Asmenų, sergančių Guillain-Barre sindromu, reabilitacijos efektyvumas bei jį įtakojantys veiksniai
Lina Varžaitytė, Aleksandras Kriščiūnas, Edita Tamulionienė
PDF
122-125
Praktinio mokymo ir mentorystės vaidmuo ugdant pacientų saugos gebėjimus: slaugos studijų atvejis
Simona Paulikienė
PDF
126-133