JAUNO AMŽIAUS ŽMONIŲ ČIURNOS STABILUMO, MOBILUMO IR PUSIAUSVYROS SĄSAJOS

Gražina Krutulytė, Raimondas Savickas, Lukas Surgautas Abstract Viena iš dažniausių aktyvia fizine veikla užsiimančių asmenų griaučių raumenų sistemos traumų yra čiurnos raiščių plyšimai. Pasikartojant plyšimams, gali išsivystyti čiurnos lėtinis nestabilumas. Dėl čiurnos sąnario nestabilumo atsiranda raumenų jėgos, propriorecepcijos pokyčių. Svarbu ištirti, ar po raiščių plyšimo neatsiranda posturalinės pusiausvyros sutrikimų. Tyrimo tikslas – nustatyti jaunų žmonių…

EISENOS TRENIRUOKLIO „EIK“ NAUDOJIMO GALIMYBĖS SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS PO GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS SUTRIKIMO

Milda Žukauskienė, Laimutė Samsonienė Abstract Svarbiausia treniruoklių savybė – universalumas, patikimumas ir plačios naudojimo galimybės. Straipsnyje aptariamas eisenos treniruoklio EIK pritaikomumas ir naudojimo galimybės senyvo amžiaus neįgaliesiems. Tyrimo tikslas – įvertinti treniruoklio EIK naudojimo galimybes asmenims, patyrusiems galvos smegenų kraujotakos sutrikimą, parengti praktines rekomendacijas. Veiklos tyrime taikyti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimometodai: ekspertų apklausa, medicininių dokumentų…

ASMENŲ, SERGANČIŲ IŠSĖTINE SKLEROZE, PUSIAUSVYROS, GRIUVIMO RIZIKOS, NUOVARGIO BEI PAŽINTINIŲ FUNKCIJŲ KAITA, TAIKANT KOMPLEKSINĘ KINEZITERAPIJOS PROGRAMĄ

Martyna Rukaitė, Edita Jazepčikienė Abstract Tyrimo pagrindimas. Išsėtinė sklerozė (IS) pasireiškia daugialypiais simptomais, tokiais kaip nuovargis, pusiausvyros bei pažintinių funkcijų sutrikimai. Kasdienis nuovargis didina griuvimo riziką, mažina aktyvumą, motyvaciją. Atsižvelgiant į ligos kompleksiškumą, siekta išsiaiškinti, ar kompleksinė kineziterapijos programa turi įtakos pusiausvyros, griuvimo rizikos, nuovargio bei pažintinių funkcijų rodikliams IS sergantiems asmenims. Tikėtina, kad minėtų…

PUSIAUSVYROS IR KOORDINACIJOS PRATIMŲ POVEIKIS SERGANČIŲJŲ BIPOLINIU SINDROMU PSICHOEMOCINEI BŪKLEI

Ligita Aučynienė, Romutė Jonušaitė, Inga Muntianaitė, Ieva Eglė Jamontaitė Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti pusiausvyros ir koordinacijos pratimų poveikį, asmenų sergančių bipoliniu sindromu, psihoemocinei būklei. Tiriamieji ir tyrimo metodai. 40 pacientų, kuriems pagal TKL – 10-AM kriterijus diagnozuotas bipolinis sindromas. Amžiaus vidurkis – 37,3±16,6 metų. Atsitiktinės atrankos būdu tiriamieji susikirstyti į dvi grupes: tiriamąją ir…

KINEZITERAPIJOS SU KAMUOLIU POVEIKIS SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ PUSIAUSVYRAI, RAUMENŲ JĖGAI IR PSICHOEMOCINEI BŪKLEI

Loreta Vilkinaitė, Asta Mastavičiūtė, Ramunė Žilinskienė Abstract Senstant pasireiškia atramos judėjimo sistemos ir psichoemocinės būklės pakitimai, palaipsniui ma­žėja fizinės funkcijos, kyla didelės priklausomybės ir negalios rizika. Siekiant išvengti griuvimo rizikos, sarkopenijos ar ankstyvo depresinių simptomų pasi­reiškimo, būtini veiksmingi kineziterapijos metodai. Tyrimo tikslas – nustatyti kineziterapijos su kamuoliu poveikį senyvo amžiaus asmenų pusiausvyrai, rau­menų jėgai ir…

KINEZITERAPIJOS STUDENTŲ LIEMENS IR KOJŲ RAUMENŲ FUNKCINIO PAJĖGUMO BEI PUSIAUSVYROS SĄSAJOS

Ieva Eglė Jamontaitė, Gabrielė Molevičiūtė, Inga Muntianaitė, Ligita Aučynienė, Alma Cirtautas, Ramunė Žilinskienė Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijos studentų liemens ir kojų raumenų funkcinį pajėgumą bei pu­siausvyrą ir nustatyti šių rodiklių tarpusavio sąsajas. Tyrime dalyvavo 30 kineziterapijos studijų progra­mos ketvirto kurso studentų (25 moterys ir 5 vyrai), amžiaus vidurkis 22,4 ±1,2 metai. Tiriamųjų liemens…

MOBILUMO IR PUSIAUSVYROS RODIKLIŲ KAITA TAIKANT VIDEOŽAIDIMUS SERGANTIEMS IŠSĖTINE SKLEROZE

Rasa Bacevičienė, Laura Kyguolienė, Ingrida Kupčiūnaitė, Laura Janušonienė Abstract Sergantiems išsėtine skleroze (IS) pažeidžiamos neurologinės sistemos, dėl kurių atsiranda pusiausvyros ir eisenos sutrikimai. Darbo tikslas – nustatyti videožaidimų poveikį mobilumui ir pusiausvyrai pacientams, sergantiems IS. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo (n=20) IS sergančių tiriamųjų, kurių amžius buvo 54,3±8 m., moterų amžius 52,4±7,2 m., vyrų…

KINEZITERAPIJOS, TAIKANT SPECIALIZUOTĄ ĖJIMO PROGRAMĄ, POVEIKIS ASMENIMS PO IŠEMINIO GALVOS SMEGENŲ INSULTO

Indrė Karbauskaitė, Daiva Mockevičienė, Sigutė Norkienė, Artūras Razbadauskas, Jonas Sąlyga Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijoje taikomosspecializuotos ėjimo programos poveikį asmenims poišeminio galvos smegenų insulto. Tiriamųjų kontingentas:tyrime dalyvavo 22 vyresnio amžiaus asmenys,kurių amžiaus vidurkis buvo 70,36 ± 3,6 metai.Tiriamieji buvo suskirstyti į 2 grupes: tiriamąją – taikomakompleksinė reabilitacijos programa (n=11;amžius 72±3,69) ir kontrolinę – kompleksinė…