Ligita Aučynienė, Romutė Jonušaitė, Inga Muntianaitė, Ieva Eglė Jamontaitė

Abstract

Tyrimo tikslas – įvertinti pusiausvyros ir koordinacijos pratimų poveikį, asmenų sergančių bipoliniu sindromu, psihoemocinei būklei.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. 40 pacientų, kuriems pagal TKL – 10-AM kriterijus diagnozuotas bipolinis sindromas. Amžiaus vidurkis – 37,3±16,6 metų. Atsitiktinės atrankos būdu tiriamieji susikirstyti į dvi grupes: tiriamąją ir kontrolinę. Tiriamosios grupės pacientams KT procedūrų metu be raumenis stiprinančių, sąnarių paslankumą gerinančių pratimų buvo taikomi judesių koordinaciją bei pusiausvyrą lavinantys pratimai. Kontrolinei grupei buvo taikoma įprasta KT procedūra, skiriant raumenis stiprinančius, sąnarių paslankumą gerinančius bei bendralavinamuosius pratimus. Tyrimo metu pacientų statinei ir dinaminei pusiausvyrai vertinti taikytas Flamingo testas bei Schmitz (1988) pusiausvyros mėginiai, viršutinių galūnių judesių koordinacijai tirti pasirinktas „9 skylučių kaištukų lentos testas“ bei Schmitz (1988) pusiausvyros nereikalaujantys koordinacijos mėginiai; psichoemocinei būklei įvertinti – Beko depresijos skalė.

Rezultatai. Analizuojant tiriamosios grupės Beko depresijos skalės rodiklius kineziterapijos ciklo eigoje, jie vidutiniškai sumažėjo 8,8±6,1 balo (p=0,04). Kontrolinėje grupėje depresijos skalės rodikliai statistiškai reikšmingai nepakito (p=0,4). Vertinant respondentų pusiausvyrą pagal Schmitz, tiriamosios grupės atliekamų mėginių suma KT ciklo eigoje vidutiniškai padidėjo 4,3±6,45 balais (p=0,00), kontrolinės – 3±9,1 balais (p=0,01). Flamingo testo mėginių skaičius KT ciklo eigoje tiriamojoje grupėje vidutiniškai sumažėjo 1,7±2,3 karto (p=0,01), kontrolinėje – 0,9 ±4,4 (p=0,00). Vertinant Schmitz pusiausvyros nereikalaujančius koordinacijos mėginius, jų suma KT ciklo eigoje padidėjo 1,3 ±6,6 balais (p=0,00), kontrolinės – 0,6 ±8,9 balais (p=0,01). Tiriamosios grupės „9 skylučių lentos testo“ rezultatai atliekant testą kaire ir dešine ranka, KT ciklo eigoje pakito statistiškai reikšmingai (p=0,00; p=0,00). Kontrolinėje grupėje statistiškai reikšmingas skirtumas stebimas tik atliekant testą kaire ranka (p=0,04).

Išvada. Koordinacijos ir pusiausvyros pratimai, įtraukti į bendrąją KT programą, ne tik pagerino tiriamųjų pusiausvyrą ir koordinaciją (p<0,05), bet ir psichoemocinę būseną, kurią parodo Beko depresijos skalės rodiklių sumos reikšmingas sumažėjimas (p=0,04).

Keyword(s): bipolinis sindromas, pusiausvyra, koordinacija, kineziterapija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.055
Full TextPDF

Back