LARINGOCELĖS: DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Ieva Klinavičiūtė, Monika Jasinskaitė, Živilė Undzėnaitė Abstract Laringocelė yra gerklų skilvelio maišo cistinis išsiplėtimas, pripildytas oro. Tai retas gerybinis gerklų pažeidimas, galintis sukelti atitinkamą kvėpavimo takų obstrukciją. Laringocelės dažniausiai yra besimptomės ir daugeliu atvejų nustatomos tik patologinių tyrimų metu. Teisinga diagnozė ir teisingas gydymas padeda užkirsti kelią ekstremalioms situacijoms, todėl vis dažniau siūloma diagnostikai taikyti…

VOLFO-PARKINSONO-VAITO SINDROMAS IR FENOMENAS

Viktorija Zieniūtė, Liveta Daleckytė Abstract Remiantis naujausios mokslinės literatūros duomenimis, straipsnyje apžvelgiamas Volfo-Parkinsono-Vaito sindromo paplitimas, etiologiniai veiksniai, klinikinė reikšmė, diagnostikos ir gydymo galimybės. Atlikta sisteminė mokslinė apžvalga, į kurią įtrauktos 25 Volfo-Parkinsono-Vaito sindromą ir (ar) fenomeną nagrinėjančios publikacijos, atrinktos PubMed ir UpToDate mokslinėse duomenų bazėse. Volfo-Parkinsono-Vaito (VPV) sindromas yra įgimta širdies laidžiosios sistemos patologija –…

REGENERACINIŲ ENDODONTINIŲ PROCEDŪRŲ VEIKSMINGUMO PALYGINIMAS, GYDANT NESUSIFORMAVUSIŲ NUOLATINIŲ DANTŲ ŠAKNŲ PULPOS NEKROZĘ

Vestina Masytė, Ieva Vaškelytė, Jurgita Vazgytė Abstract Šiuolaikinės regeneracinės endodontinės procedūros skatina naujo vaskuliarizuoto audinio susidarymą kanalo ertmėje, todėl galima tikėtis tolimesnio dantų šaknų formavimosi ir viršūninio periodontito sugijimo. Stebint tokius klinikinius bei rentgenologinius pokyčius, regeneracinės endodontinės procedūros gali būti svarstytinos kaip pirmo pasirinkimo gydymo priemonė, nuolatinių dantų nesusiformavusiose šaknyse išsivysčius pulpos nekrozei. Darbo tikslas…

GELEŽIES STOKOS ANEMIJA KŪDIKIAMS, VAIKAMS IR PAAUGLIAMS: RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ PREVENCIJA

Vykinta Zeleckytė, Martynas Zaremba, Valdonė Ališkevičiūtė Abstract Geležies stokos anemija (mažakraujystė) yra patologinė būklė, dažnai pasireiškianti kūdikiams, vaikams ir paaugliams. Didesnė rizika susirgti vaikams aiškinama didesniu geležies poreikiu dėl spartaus augimo, padidėjus lieso kūno masei, raudonųjų ląstelių masei ir kraujo kiekiui, dėl kurių didėja geležies poreikis hemoglobino kiekiui kraujyje bei mioglobino kiekiui raumenyse. Straipsnyje išanalizuotos…

ALERGINIS RINITAS: DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Rasa Saulytė, Monika Jasinskaitė, Vassim Valid Ajaj Abstract Tikslas – atlikti mokslinių šaltinių, nagrinėjančių alerginio rinito klinikinę reikšmę, sisteminę analizę, apibendrinti diagnostiką ir gydymą. Duomenys rinkti iš kompiuterinių bibliografinių medicinos duomenų bazių PubMed, Science Direct ir Medscape. Apžvalgai naudoti 2015-2020 metais spausdinti straipsniai anglų kalba, atitinkantys tyrimo temą. Tyrimo rezultatai parodė, kad alerginis rinitas (AR)…

SKUBIŲJŲ CHIRURGINIŲ INTERVENCIJŲ DUOMENŲ ANALIZĖ IR REZULTATŲ PALYGINIMAS SU SKUBIŲJŲ CHIRURGINIŲ INTERVENCIJŲ KLASIFIKACIJOS SISTEMA (TACS)

Ainius Žarskus, Aistė Urbonaitė, Orinta Klimaitė Abstract Nuolat augantys paslaugų vartotojų lūkesčiai didina kokybiškų paslaugų poreikį tinkamu laiku. Ne išimtis ir sveikatos priežiūros sistema, iš kurios tikimasi itin saugių ir komfortiškų paslaugų. Vis nauji ir griežtesni reikalavimai didina paslaugų kaštus. Išsivysčiusių šalių praktika parodė, kad esant ribotiems finansiniams sveikatos priežiūros sistemos ištekliams, racionaliausias sprendimas –…

JAUNO AMŽIAUS ŽMONIŲ ČIURNOS STABILUMO, MOBILUMO IR PUSIAUSVYROS SĄSAJOS

Gražina Krutulytė, Raimondas Savickas, Lukas Surgautas Abstract Viena iš dažniausių aktyvia fizine veikla užsiimančių asmenų griaučių raumenų sistemos traumų yra čiurnos raiščių plyšimai. Pasikartojant plyšimams, gali išsivystyti čiurnos lėtinis nestabilumas. Dėl čiurnos sąnario nestabilumo atsiranda raumenų jėgos, propriorecepcijos pokyčių. Svarbu ištirti, ar po raiščių plyšimo neatsiranda posturalinės pusiausvyros sutrikimų. Tyrimo tikslas – nustatyti jaunų žmonių…

EISENOS TRENIRUOKLIO „EIK“ NAUDOJIMO GALIMYBĖS SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS PO GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS SUTRIKIMO

Milda Žukauskienė, Laimutė Samsonienė Abstract Svarbiausia treniruoklių savybė – universalumas, patikimumas ir plačios naudojimo galimybės. Straipsnyje aptariamas eisenos treniruoklio EIK pritaikomumas ir naudojimo galimybės senyvo amžiaus neįgaliesiems. Tyrimo tikslas – įvertinti treniruoklio EIK naudojimo galimybes asmenims, patyrusiems galvos smegenų kraujotakos sutrikimą, parengti praktines rekomendacijas. Veiklos tyrime taikyti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimometodai: ekspertų apklausa, medicininių dokumentų…

ASMENŲ, SERGANČIŲ IŠSĖTINE SKLEROZE, PUSIAUSVYROS, GRIUVIMO RIZIKOS, NUOVARGIO BEI PAŽINTINIŲ FUNKCIJŲ KAITA, TAIKANT KOMPLEKSINĘ KINEZITERAPIJOS PROGRAMĄ

Martyna Rukaitė, Edita Jazepčikienė Abstract Tyrimo pagrindimas. Išsėtinė sklerozė (IS) pasireiškia daugialypiais simptomais, tokiais kaip nuovargis, pusiausvyros bei pažintinių funkcijų sutrikimai. Kasdienis nuovargis didina griuvimo riziką, mažina aktyvumą, motyvaciją. Atsižvelgiant į ligos kompleksiškumą, siekta išsiaiškinti, ar kompleksinė kineziterapijos programa turi įtakos pusiausvyros, griuvimo rizikos, nuovargio bei pažintinių funkcijų rodikliams IS sergantiems asmenims. Tikėtina, kad minėtų…

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS IR SAUGA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU DĖL COVID-19

Jelena Kutkauskienė Abstract Ekstremalios situacijos metu poreikis efektyviai valdyti situaciją nulėmė poreikį keisti ir iš esmės vykdyti teisinį reguliavimą. Šiame straipsnyje aptariami svarbiausi sprendimai, kuriais buvo siekiama perorganizuoti ir plėtoti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstremalios situacijos metu, įvertintos teisinės priemonės, užtikrinusios šių paslaugų prieinamumą ir saugą. Keyword(s): COVID-19 pandemija, sveikatos priežiūros įstaigos, paslaugos…

PO MIGRACIJOS Į LIETUVĄ GRĮŽUSIŲ VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHOLOGINĖ GEROVĖ

Monika Skerytė-Kazlauskienė Abstract Mokslinėje literatūroje daugiausia analizuojamas emigracijos poveikis psichikos sveikatai. Lietuvoje daugėja į Lietuvą grįžtančių asmenų, todėl vis aktualesni tampa grįžusiųjų iš migracijos, repatriacijos tyrimai. Šiuo tyrimu siekta įvertinti vaikų ir paauglių, turinčių migracijos patirties ir dabar gyvenančių Lietuvoje, psichologinės gerovės ypatumus. Tyrime dalyvavo 549 11,8 m. amžiaus (nuo 9 iki 16 m.) vaikai…

ANTICOAGULATION BEFORE AND AFTER CARDIOVERSION OR ABLATION. CHALLENGES, PROBLEMS AND MISTAKES

Agnė Česnauskaitė, Andrius Montrimas, Diana Rinkūnienė, Aras Puodžiukynas Abstract Background: Limited data exists addressing the daily use of anticoagulants for atrial fibrillation (AF) and atrial flutter (AFL) patients before and after electrical cardioversion (ECV) or catheter ablation procedures. The purpose of the study was to evaluate the appropriateness of anticoagulant therapy. Methods: We evaluated the…