Indrė Karbauskaitė, Daiva Mockevičienė, Sigutė Norkienė, Artūras Razbadauskas, Jonas Sąlyga

Abstract

Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijoje taikomosspecializuotos ėjimo programos poveikį asmenims poišeminio galvos smegenų insulto. Tiriamųjų kontingentas:tyrime dalyvavo 22 vyresnio amžiaus asmenys,kurių amžiaus vidurkis buvo 70,36 ± 3,6 metai.Tiriamieji buvo suskirstyti į 2 grupes: tiriamąją – taikomakompleksinė reabilitacijos programa (n=11;amžius 72±3,69) ir kontrolinę – kompleksinė reabilitacijosprograma ir kasdien po 20 minučių taikomapapildomai parengta eisenos lavinimo programa(n = 11; 69±3,64 metai). Abiejose grupėse kineziterapijabuvo vykdoma 4 savaites, 6 kartus per savaitę, 2kartus per dieną tiriamojoje grupėje po 30 minučių, okontrolinėje grupėje po 40 minučių. Kontrolinėje grupėje,prie įprastos kineziterapijos, papildomai buvotaikoma specializuota ėjimo programa, gerinanti pacientųpusiausvyrą, eisenos greitį ir mažinanti rizikąpargriūti. Tyrime buvo taikomi testai: Berg pusiausvyrosskalė, dinaminė pusiausvyra einant pagal Dinaminįeisenos indeksą ir nustatomas eisenos greitisnaudojant ,,Stotis ir eiti“ testą.

Rezultatai ir išvados. Nustatyta, jog abiejų grupiųtiriamųjų pusiausvyros ir eisenos rezultatai, po 4 savaičiųreabilitacijos pagerėjo (p<0,05), tačiau tiriamosiosgrupės rezultatai statistiškai reikšmingai skyrėsinuo kontrolinės. Išanalizuoti atlikto tyrimo duomenysrodo, jog kineziterapijoje taikoma papildoma specializuotaėjimo programa, parengta pusiausvyros ireisenos lavinimo tikslais, daro teigiamą poveikį asmenųpo išeminio insulto pusiausvyrai (tiriamosiosgr. – 51,82±3,6 balų.; kontrolinės gr. – 44,64±5,7balų., skirtumas statistiškai reikšmingas p<0,05),eisenai (tiriamosios gr. – 21,27±2,8 balų; kontrolinės gr. – 19,1±2,9 balų, skirtumas statistiškai reikšmingasp<0,05) ir eisenos greičiui (tiriamosios gr.-17,53±3,56 s.; kontrolinės gr. -21,69±5,7 s., skirtumasstatistiškai reikšmingas p<0,05).

Keyword(s): išeminis galvos smegenų insultas, pusiausvyra, eisena, kineziterapija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.114
Full TextPDF

Back