Martyna Rukaitė, Edita Jazepčikienė

Abstract

Tyrimo pagrindimas. Išsėtinė sklerozė (IS) pasireiškia daugialypiais simptomais, tokiais kaip nuovargis, pusiausvyros bei pažintinių funkcijų sutrikimai. Kasdienis nuovargis didina griuvimo riziką, mažina aktyvumą, motyvaciją. Atsižvelgiant į ligos kompleksiškumą, siekta išsiaiškinti, ar kompleksinė kineziterapijos programa turi įtakos pusiausvyros, griuvimo rizikos, nuovargio bei pažintinių funkcijų rodikliams IS sergantiems asmenims. Tikėtina, kad minėtų rodiklių kaita gali priklausyti nuo paros laiko, kuriuo atliekami pratimai. Tikslas – įvertinti asmenų, sergančių IS, pusiausvyros, griuvimo rizikos, nuovargio bei pažintinių funkcijų kaitą, taikant kompleksinę kineziterapijos programą, priklausomai nuo procedūrų atlikimo laiko. Metodai. 20 tiriamųjų, Kauno apskrities sergančiųjų išsėtine skleroze draugijos narių. Tiriamieji buvo suskirstyti į dvi poveikio grupes. Tiriamiesiems buvo taikoma kompleksinė kineziterapijos programa, kurią sudarė tempimo, liemens stabilizavimo bei sensomotoriką lavinantys pratimai ir dvigubos užduoties metodas. Kiekvienai tiriamųjų grupei taikyta 10 kineziterapijos procedūrų, kas antrą dieną. Pirmajai grupei kineziterapija taikyta ryte, antrajai – po pietų. Tyrimo pradžioje įvertinta pusiausvyra, griuvimo rizika, nuovargis bei pažintinės funkcijos. Baigus tyrimą, atliktas pakartotinis funkcijų vertinimas. Tyrimo rezultatai. Vertinant kompleksinės kineziterapijos programos efektyvumą priklausomai nuo procedūrų atlikimo laiko, pirmosios tiriamosios grupės dinaminės pusiausvyros, griuvimo rizikos, bendrojo bei protinio nuovargio, pažintinių funkcijų rodiklių pagėrėjimas buvo reikšmingesnis, nei antrosios grupės (p < 0,05). Išvados. Dinaminės pusiausvyros rezultatai geresni toje grupėje, kurioje kompleksinė kineziterapijos programa taikyta ryte. Griuvimo rizikos sumažėjimas ryškesnis toje grupėje, kuri pratimų programą atliko ryte. Bendrasis ir protinis nuovargis sumažėjo tik rytinėje grupėje. Tiriamųjų pažintinės funkcijos pagerėjo toje grupėje, kuriai kineziterapijos programa vykdyta ryte.

Keyword(s): išsėtinė sklerozė, kompleksinė kineziterapijos programa, pusiausvyra, griuvimo rizika, nuovargis, pažintinės funkcijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.018
Full TextPDF

Back