PERDEGIMO SINDROMO PASIREIŠKIMAS FARMACIJOS SPECIALISTAMS COVID-19 PANDEMIJOS METU

Aurimas Galkontas, Justė Tarvydaitė, Danguolė Grūnovienė Abstract Perdegimas yra daugialypis sindromas, dažnai pas­tebimas tarp paslaugų teikėjų ar kitų profesijų, kuris tampa vis labiau dominančia tema, nes sveikatos prie­žiūros specialistai ir nacionalinės organizacijos dau­giau dėmesio skiria psichikos sveikatai ir gerovei [1]. Medicinos darbuotojams keliami reikalavimai yra tokie dideli, kad personalas tiesiog priverstas besąlygiškai atsidėti darbui. E.…

FARMACIJOS SPECIALISTŲ PATIRTIS, GAVUS NETINKAMAI IŠRAŠYTĄ GYDYTOJO RECEPTĄ

Aurimas Galkontas, Gabrielė Semenenkaitė, Kristina Perminaitė Abstract Farmacijos specialistai yra paskutinioji grandis, kurioje patikrinamas gydytojo išrašytas receptas ir parduodamas ar išduodamas vaistinis preparatas. Farmacijos specialistas, kilus neaiškumų dėl išrašyto vaisto recepto, turi konsultuotis su gydytoju. Tarpprofesinis bendradarbiavimas šiuolaikinėje medicinoje apibūdinamas kaip procesas, kurio metu skirtingų profesijų atstovų grupės dirba kartu tam, kad būtų pasiekti geresni…

FARMACIJOS SPECIALISTO IR GYDYTOJO BENDRADARBIAVIMO REALIJOS IR LŪKESČIAI

Agnė Semianikovaitė, Regina Motienė, Danguolė Grūnovienė Abstract Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti farmacijos specialisto ir gydytojo bendradarbiavimo realijas ir lūkesčius. Šių specialistų komunikacija ir bendradarbiavimas padeda efektyviau dalintis informacija apie pacientą, teikia galimybę greitai išspręsti vaistų terapijos problemas, taip pasiekiant teigiamų darbo rezultatų. Tyrime dalyvavo trys tiriamųjų grupės po 5 dalyvius: farmacijos specialistai, gydytojai ir…

FARMACIJOS SPECIALISTO IR GYDYTOJO BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS VISUOMENĖS VAISTINĖSE DIRBANČIŲ FARMACIJOS SPECIALISTŲ POŽIŪRIU

Iveta Bitkauskaitė, Aurimas Galkontas, Danguolė Grūnovienė Abstract Bendravimas, komandinis darbas ir sveikatos priežiūros specialistų komunikavimas lemia sveikatos priežiūros paslaugų saugą ir efektyvumą. Gydytojų ir farmacijos specialistų bendradarbiavimas sudaro sąlygas veiksmin­gai perduoti informaciją apie pacientą, greitai išspręsti vaistų terapijos problemas ir duoda teigiamus darbo rezultatus. Pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, skiriami įvairūs vaistiniai preparatai, didinantys nepa­geidaujamų reiškinių…

FARMACIJOS SPECIALISTO VEIKLOS LIETUVOS IR PORTUGALIJOS VISUOMENĖS VAISTINĖSE LYGINAMOJI ANALIZĖ

Paulius Budrevičius, Danguolė Grūnovienė, Aurimas Galkontas Abstract Farmacinė veikla – sveikatinimo veikla, apimanti vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų gamybą, importą iš trečiųjų šalių, kokybės kontrolę; didmeninį vaistinių preparatų platinimą ir vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimą, veikliųjų medžiagų platinimą; vaistinių preparatų lygiagretų importą ir lygiagretų platinimą; vaistinių preparatų pardavimą ar išdavimą galutiniams vartotojams; farmacinių paslaugų…

VISUOMENĖS VAISTINĖSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINTIEMS ŽEMAITIJOS REGIONO GYVENTOJAMS TYRIMAS

Regina Motienė, Greta Kutkaitytė Abstract Judėjimo negalią turinčių gyventojų skaičius Lietuvoje kiekvienais metais didėja. Neįgalieji turi teisę savarankiškai ir nepriklausomai naudotis visuomenės teikiamomis paslaugomis. Viena iš svarbiausių yra farmacinė paslauga, teikiama visuomenės vaistinėse. Dėl neįgaliesiems nepritaikytos aplinkos šias paslaugas gauti dažniausiai yra sudėtinga, todėl labai aktualu įvertinti visuomenės vaistinėse teikiamų paslaugų prieinamumą judėjimo negalią turintiems…

GYVENTOJŲ IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ POŽIŪRIS Į SKIEPIJIMOSI GALIMYBES VISUOMENĖS VAISTINĖJE

Rasa Juozapavičienė, Regina Motienė, Danguolė Grūnovienė Abstract Vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų paplitimas– didelė visuomenės sveikatos problema. Visame pasaulyjeimunizacijos strategija laikoma prioritetine.Kai kuriose pasaulio valstybėse: JAV, Kanadoje, Australijoje,Airijoje, Portugalijoje, Didžiojoje Britanijojefarmacijos specialistai gyventojus gali skiepytivaistinėse. Skiepai, kuriais gali skiepyti farmacijosspecialistai, kiekvienoje šalyje skiriasi. Lietuvos Respublikojesveikatos priežiūros ir farmacijos specialistaiformuoja visuomenės požiūrį į skiepijimąsi, todėlsvarbu išsiaiškinti gyventojų…