Agnė Semianikovaitė, Regina Motienė, Danguolė Grūnovienė

Abstract

Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti farmacijos specialisto ir gydytojo bendradarbiavimo realijas ir lūkesčius. Šių specialistų komunikacija ir bendradarbiavimas padeda efektyviau dalintis informacija apie pacientą, teikia galimybę greitai išspręsti vaistų terapijos problemas, taip pasiekiant teigiamų darbo rezultatų. Tyrime dalyvavo trys tiriamųjų grupės po 5 dalyvius: farmacijos specialistai, gydytojai ir vaistinės pacientai. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo metu surinktų duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios ir turinio analizės metodus.

Tyrimo dalyvių nuomone, farmacijos specialistų ir gydytojų bendradarbiavimas padeda efektyviau dalintis informacija, teikia galimybę greitai išspręsti vaistų terapijos problemas. Farmacijos specialistai ir gydytojai tarpusavyje bendradarbiauja priklausomai nuo situacijos sudėtingumo, o abipusis tarpprofesinis bendradarbiavimas gerina pasitikėjimą. Bendradarbiavimą stiprintų diskusijos, seminarai ir konferencijos. Teigiamą poveikio efektą turėtų tiesioginis elektroninis sveikatos tinklas, kurio pagalba būtų galima bendradarbiauti ir rasti papildomos informacijos apie vaistinės pacientą. Vaistinės pacientai pritaria, kad reikia stiprinti farmacijos specialisto ir gydytojo bendradarbiavimą, nes esama atvejų, kai dėl gydymo įstaigos informacijos trūkumo vaistinėje negalima įvertinti paciento būklės ir vaistiniai preparatai neišduodami.

Keyword(s): bendradarbiavimas, farmacijos specialistas, gydytojas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.211
Full TextPDF

Back