Rasa Juozapavičienė, Regina Motienė, Danguolė Grūnovienė

Abstract

Vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų paplitimas– didelė visuomenės sveikatos problema. Visame pasaulyjeimunizacijos strategija laikoma prioritetine.Kai kuriose pasaulio valstybėse: JAV, Kanadoje, Australijoje,Airijoje, Portugalijoje, Didžiojoje Britanijojefarmacijos specialistai gyventojus gali skiepytivaistinėse. Skiepai, kuriais gali skiepyti farmacijosspecialistai, kiekvienoje šalyje skiriasi. Lietuvos Respublikojesveikatos priežiūros ir farmacijos specialistaiformuoja visuomenės požiūrį į skiepijimąsi, todėlsvarbu išsiaiškinti gyventojų ir farmacijos specialistųpožiūrį į gyventojų skiepijimą/si Lietuvos visuomenėsvaistinėje. Tyrimo tikslas – atskleisti gyventojų irfarmacijos specialistų požiūrį į gyventojų skiepijimą/si Lietuvos visuomenės vaistinėje. Tiriamųjų grupęsudarė 224 gyventojai ir 144 farmacijos specialistai.Tyrimui atlikti buvo naudojama anketinė apklausaraštu. Tyrimas atskleidė, kad gyventojai pasitiki farmacijosspecialisto teikiama konsultacija. Farmacijosspecialistai ir gyventojai įžvelgia tas pačias rizikasskiepyti/is visuomenės vaistinėje – gydytojo vaistinėjenebuvimą, farmacijos specialistų žinių ir įgūdžiųimunoprofilaktikoje trūkumą.

Keyword(s): skiepai, vakcina, imunizacija, farmacijos specialistas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.091
Full TextPDF

Back