Iveta Bitkauskaitė, Aurimas Galkontas, Danguolė Grūnovienė

Abstract

Bendravimas, komandinis darbas ir sveikatos priežiūros specialistų komunikavimas lemia sveikatos priežiūros paslaugų saugą ir efektyvumą. Gydytojų ir farmacijos specialistų bendradarbiavimas sudaro sąlygas veiksmin­gai perduoti informaciją apie pacientą, greitai išspręsti vaistų terapijos problemas ir duoda teigiamus darbo rezultatus. Pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, skiriami įvairūs vaistiniai preparatai, didinantys nepa­geidaujamų reiškinių riziką. Veiksmingai paciento prie­žiūrai ir sveikatai pagerinti, farmacijos specialistai turi efektyviai bendradarbiauti su gydytoju. Tyrimo tikslas − išanalizuoti X rajono farmacijos specialistų požiūrį į farmacijos specialisto ir gydytojo bendravimą ir ben­dradarbiavimą, siekiant efektyvaus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Atlikta anoniminė anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 134 farmacijos specialistai. Tyrimo re­zultatai atskleidė, jog gydytojai ir farmacijos specialistai efektyviai nebendradarbiauja. Pagrindinės bendravimo ir bendradarbiavimo kliūtys yra laiko stoka, gydytojo nepasitikėjimas farmacijos specialisto kompetencija, far­macijos specialistų ir gydytojų asmeninės savybės. Kone trečdalis farmacijos specialistų jaučia baimę bendrauti su gydytojais, o daugiau kaip pusė respondentų atsakė, jog gydytojai nerodo jokios tarpprofesinio bendradar­biavimo iniciatyvos.

Keyword(s): gydytojas, farmacijos specialistas, komandinis darbas, tarpprofesinis bendradarbiavimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.140
Full TextPDF

Back