Aurimas Galkontas, Gabrielė Semenenkaitė, Kristina Perminaitė

Abstract

Farmacijos specialistai yra paskutinioji grandis, kurioje patikrinamas gydytojo išrašytas receptas ir parduodamas ar išduodamas vaistinis preparatas. Farmacijos specialistas, kilus neaiškumų dėl išrašyto vaisto recepto, turi konsultuotis su gydytoju. Tarpprofesinis bendradarbiavimas šiuolaikinėje medicinoje apibūdinamas kaip procesas, kurio metu skirtingų profesijų atstovų grupės dirba kartu tam, kad būtų pasiekti geresni sveikatos priežiūros rezultatai. Farmacijos specialistų nuomone, geresnis bendradarbiavimas su gydytojais gali pelnyti didesnį pacientų pasitikėjimą sveikatos priežiūros sistema. Dėl laiko trūkumo ir gydytojo nepasitikėjimo farmacijos specialisto kompetencija bendradarbiavimas vyksta neefektyviai [4].

Tyrimo tikslas − palyginti X miesto ir Y rajono farmacijos specialistų patirtį, gavus netaisyklingai išrašytą gydytojo receptą.
Tyrimo rezultatai parodė, kad klaidų gydytojų receptuose pasitaiko retai. Lyginant popierinius ir e. receptus, e. receptuose klaidų aptinkama rečiau. Analizuojant gautus rezultatus, atsakymai nežymiai skyrėsi ir paaiškėjo, jog klaidų pasitaiko retai arba vidutiniškai, tačiau rajone jų aptinkama šiek tiek daugiau, negu mieste. Dažniausiai pasitaikančios receptų klaidos – neįrašytas paciento vardas, pavardė ir gimimo data (arba, jų vietoje, ambulatorinės kortelės numeris), klaidingai parašytas vaistinio preparato pavadinimas. Aptikę klaidingai išrašytą receptą, farmacijos specialistai dažniausiai susisiekia su jį išrašiusiu gydytoju. Lyginant miesto ir rajono duomenis, rajone dažniau bendradarbiaujama su gydytojais dėl receptų klaidų, o mieste įžvelgiama daugiau bendradarbiavimo su gydytojais kliūčių. Beveik pusė apklaustųjų mano, jog reikalingi reagavimo į receptųklaidas mokymai.

Keyword(s): receptas, gydytojas, farmacijos specialistas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.226
Full TextPDF

Back