Regina Motienė, Greta Kutkaitytė

Abstract

Judėjimo negalią turinčių gyventojų skaičius Lietuvoje kiekvienais metais didėja. Neįgalieji turi teisę savarankiškai ir nepriklausomai naudotis visuomenės teikiamomis paslaugomis. Viena iš svarbiausių yra farmacinė paslauga, teikiama visuomenės vaistinėse. Dėl neįgaliesiems nepritaikytos aplinkos šias paslaugas gauti dažniausiai yra sudėtinga, todėl labai aktualu įvertinti visuomenės vaistinėse teikiamų paslaugų prieinamumą judėjimo negalią turintiems gyventojams.

Rezultatai. Tyrimo metu nustatyta, kad tik trečdalis visuomenės vaistinių Žemaitijos regione pritaikytos neįgaliesiems. Mažiau nei pusė (40,9 proc.) aplankytų vaistinių yra riboto prieinamumo (galima asistento pagalba), o likusi dalis visiškai neprieinama. Geriausias visuomenės vaistinių oficinos prieinamumas neįgaliesiems yra prekybos centrų vaistinėse.

Keyword(s): visuomenės vaistinė, farmacijos specialistas, judėjimo negalia, farmacinės paslaugos prieinamumas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.095
Full TextPDF

Back