FIZINIO AKTYVUMO IR KOGNITYVINĖS STIMULIACIJOS POVEIKIS AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMĄ TURINČIŲ VAIKŲ SMEGENŲ VYKDOMOSIOMS FUNKCIJOMS

Emilija Strazdaitė, Katrin Kočan, Justinas Blaževičius Abstract Daugėja tyrimų, nagrinėjančių bendrosios populiacijos fizinio aktyvumo naudą žmogaus kognityvinėms funk­cijoms. Prieštaringi tyrimų rezultatai rodo poreikį siste­minti duomenis, gautus tiriant vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, populiaciją. Sparti mokslo ir tech­nologijų pažanga teikia galimybę sujungti tradicinius gydymo metodus, sėkmingai taikomus kitų sutrikimų neuroreabilitacijai. Aptinkama hipotezių, jog fizinių ir…

VAIKŲ ŽIDININĖS ALOPECIJOS POVEIKIS GYVENIMO KOKYBEI IR PSICHINEI SVEIKATAI

Akvilė Vėlavičiūtė, Inga Kisielienė Abstract Židininė alopecija – autoimuninė liga, sukelianti neran­dėjantį nuplikimą ir dažniausiai pasireiškianti vaikystėje. Nors bandomi įvairūs šios ligos gydymo būdai, neretai gydymas nebūna veiksmingas, o ligos epizodai kartojasi. Visa tai sukelia papildomo streso vaikams ir jų šeimos nariams. Tyrimo tikslas − išnagrinėti naujausią mokslinę literatūrą ir įvertinti židininės alopecijos poveikį vaikų…

AR CIRKUMCIZIJA – VIENINTELIS FIMOZĖS GYDYMO BŪDAS?

Kamilė Bagdonaitė Abstract Fimozė – tai būklė, pasireiškianti pasunkėjusiu apyvarpės atsmaukimu nuo varpos galvutės dėl apyvarpės susiau­rėjimo. Išskiriamos dvi fimozės formos – fiziologinė ir patologinė. Svarbus pediatrų budrumas diferencijuojant fimozės formas ir parenkant tinkamiausią gydymą. Di­agnozavus fiziologinę fimozę, svarbu šviesti tėvus apie apyvarpės higieną. Patvirtinus fiziologinę fimozę, svarbu pradėti konservatyvųjį gydymą. Patologinės fimozės diagnozavimas yra…

TUBERKULIOZĖS IR COVID-19 LIGOS DIFERENCINĖS DIAGNOSTIKOS IŠŠŪKIAI. KLINIKINIS ATVEJIS

Emilija Globytė, Jurgita Marčiulynaitė, Giedra Levinienė, Vaida Kudirkienė Abstract Pasaulyje išplitus naujajam SARS-CoV-2 virusui, tuber­kuliozės (TB) valdymo situacija pastaraisiais metais su­prastėjo. Jau kelis dešimtmečius sergamumas TB mažėja tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, o COVID-19 pandemijos pradžioje diagnozuota rekordiškai mažai naujų TB atvejų. Pandemijai slopstant, nemažai pasaulio šalių susiduria su pavėluotai diagnozuotos TB problema. COVID-19 liga, kaip…

COVID-19 INFEKCIJOS ĮTAKA VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

Laura Štendelytė, Monika Stirbytė, Algirdas Dagys Abstract COVID-19 pandemijos metu sutriko sveikatos apsaugos sektoriaus veikla, o atsiradę pokyčiai turėjo neigiamų padarinių vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui. Tyrimo tikslas – įvertinti COVID-19 pandemijos įtaką vaikų sveikatos priežiūros paslaugoms. Metodai. Remiantis Google Scholar ir Pubmed duomenų bazių šaltiniais, naudojant raktinius žodžius ir jų derinius atrinkta ir išanalizuota…

VIRTUALI REALYBĖ PEDIATRIJOJE: POVEIKIS SKAUSMUI IR NERIMUI

Karolina Mikėnaitė, Odeta Rašimaitė, Juozas Raistenskis, Tomas Aukštikalnis Abstract Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai populiarėja techno­logijos, naudojamos tiek pramogoms, tiek atlikti įvairius darbus. Mokslininkai, inžinieriai ir toliau bando išrasti, pato­bulinti techniką, galinčią palengvinti žmonių būtį, pagerinti gyvenimo kokybę. Taip atsirado ir virtuali realybė (VR), kurią bandoma pritaikyti įvairiose srityse, tarp jų ir medi­cinoje. JAV nacionalinės medicinos bibliotekos…

KOGNITYVINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO METODIKOS BrainRx TAIKYMO EFEKTYVUMAS 6-15 METŲ VAIKAMS

Juliana Šaburova, Monika Makutienė Abstract Mokymosi sunkumų patiria vis daugiau vaikų. Norint sėkmingai mokytis, svarbu ne tik kokybiška informacija iš aplinkos, bet ir aukšti kognityviniai įgūdžiai. Lavinti nusilpusius įgūdžius buvo sukurta kognityvinių įgūdžių lavinimo metodika BrainRx. JAV atlikti moksliniai ty­rimai parodė puikius šios metodikos rezultatus. Lietu­voje tokių tyrimų dar nebuvo atlikta. Šio tyrimo tiks­las −…

ERKINIS ENCEFALITAS IR NEUROBORELIOZĖ. KLINIKINIS ATVEJIS

Julija Žumbakytė, Jurgita Marčiulynaitė, Joana Petrauskaitė Abstract Erkinis encefalitas (EE) ir Laimo liga (LL) – Ixodes gen­ties erkių platinamos ligos, itin plačiai paplitusios Lietu­voje ir kitose Baltijos šalyse. EE, sukeltas erkinio ence­falito viruso (EEV), dažniausiai pasireiškia dvibange eiga, kai pirmosios bangos metu stebimi nespecifiniai, o antrosios – neurologiniai simptomai. LL, sukeltai Bor­relia burgdorferi bakterijų, būdinga…

TĖVŲ ŽINIOS APIE PIRMOSIOS PAGALBOS VEIKSMUS, VAIKUI PATYRUS GALŪNIŲ TRAUMĄ, ATSIŽVELGIANT Į TĖVŲ AMŽIŲ

Silva Kostyliovienė, Eglė Glatkauskaitė, Akvilė Bansevičiūtė, Alina Vaškelytė, Dovilė Grinkevičiūtė Abstract Vaikų traumos − viena iš dažniausių vaikų mirties prie­žasčių pasaulyje. Europoje traumos yra pagrindinė 5-19 metų vaikų mirties priežastis. Kasmet nuo netyčinių su­žalojimų miršta beveik 42 tūkst. 0-19 metų vaikų ir paauglių. Vertinant vaikų traumas, išsiskiria dvi grupės: netyčinės traumos, tokios kaip patirtos sporto…

ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ MAISTUI ALERGIŠKĄ VAIKĄ, MAITINIMOSI PROBLEMOS: TĖVŲ POŽIŪRIS

Kristina Žalnieraitienė, Aistė Žukauskaitė Abstract Vis didėjantis maistui alergiškų vaikų skaičius parodo svarbią visuomenės sveikatos problemą. Atsiranda vis su­dėtingesnių ir pavojingesnių reakcijų į tam tikrus maisto produktus. Ši problema sukelia sunkumų šeimose. Mais­tui alergiški žmonės ir vaikai jaučiasi suvaržyti, riboja save, keičiasi šeimos gyvensena, ypač mitybos įpročiai. Tyrimo tikslas – atskleisti šeimų, auginančių maistui alergišką…

PERTEKLINĖ MEDICINA PEDIATRIJOJE

Andrius Daugėla, Eglė Gelšvartaitė, Lina Jankauskaitė Abstract Tyrimo tikslas − apžvelgti perteklines vaikų ligų diagnos­tikos ir gydymo tendencijas. Į literatūros apžvalgą buvo įtraukti 12 straipsnių, nagrinėjančių perteklinę mediciną. Tyrimo rezultatai: perteklinis antibiotikų ir medicininių tyrimų skyrimas yra ne tik neracionalus, tačiau gali ir pakenkti vaikams. Nepaisant pacientų tėvų ir gydytojų švietimo apie antibiotikus, jų vartojimo…

VAIKŲ DAUGIASISTEMINIO UŽDEGIMINIO ATSAKO SINDROMAS (MIS-C): KLINIKINIAI ATVEJAI

Mantvydas Janavičius, Karolina Nacevičiūtė, Vilija Bubnaitienė Abstract MIS-C – tai naujas ir mažai žinomas sindromas, susijęs su buvusia SARS–CoV–2 infekcija vaikams. Pagrindi­niams šio sindromo kriterijams priskiriamas karščiavi­mas, uždegiminiai pokyčiai laboratoriniuose tyrimuose, 2 ir daugiau organų sistemų pažeidimo požymiai bei per­sirgimas SARS– CoV–2 infekcija ar kontaktas su sergan­čiuoju asmenims, jaunesniems nei 21 m. (arba iki 19…